Tři koordinátoři organizující projekty Kampaně lidské podpory v Keni, která se snaží vytvořit řetěz vzájemné pomoci, aby vyřešili problém základních lidských potřeb poprvé zavítali do Evropy a během jejich čtrnáctidenního pobytu se snaží navštívit co nejvíce základních škol po celé České republice.
„Jsme proto velice rádi, že přijali pozvání na naši školu,“ pochvaluje si Hana Pospíšilová, lektorka školy.

Besedu zahájila Lucie Tamášová z Humanistického hnutí Dialog.
Po shlédnutí velmi působivého dokumentu o životě dětí v Keni následovala krátká lekce jejich úředního jazyka svahilštiny. Pozdrav „jambo“ si žáci oblíbili nejvíce. Po spoustě dotazů adresovaných na milou návštěvu z Afriky, přišel na řadu dokonce i africký tanec.

Hlavním projektem Kampaně lidské podpory je Adopce afrických dětí. Cílem tohoto programu je umožnit vzdělání konkrétním dětem, jejichž rodiče nebo opatrovníci si nemohou dovolit hradit školné a výdaje spojené s výukou.
Od zahájení projektu v roce 2002 se podařilo najít v Česku a na Slovensku adoptivní rodiny už pro více než 5400 dětí.