„Vybraný zástupce družstva soutěžil v oboru příroda, zručnost, moudrost, statečnost, přesnost a sport, celé družstvo pak v táboření, ekologii, první pomoci, hledání informace, vaření, orientaci v terénu a všímavosti,“ vyjmenoval Michal Pavlů, jeden z hlavních organizátorů. Zástupce každého družstva si nejdříve vylosoval pořadí, těsně před vyběhnutím čekala družstvo společná fotografie, která se pak objevila na diplomu za celkové umístění. „Chtěly jsme si koupit jednotná trička a nakonec z toho vylezly šaty,“ smály se dívky z Českého Brodu, které se pojmenovaly Šváby, na trať vyrazily jako první a podle mapy si vybraly nejvzdálenější stanoviště. Naopak kolínští Havrani hned zamířili k nejbližší stanici první pomoci.

Zdeněk Hejduk