Vúterý 25.9. vpět hodin ráno postával před Billou hlouček dvaceti rozespalých skautů. Po chvíli přijel minibus cestovní kanceláře Monatour a skupinka se vněm ztratila. Ospalky byly ty tam, vystřídalo je vzrušení zočekávané výpravy. Výprava to byla netradiční, chystali se totiž do francouzského Štrasburku, do Evropského parlamentu.

Rallye Germany

Tak zní interní pojmenování pro cestu našich europoslanců zPrahy do Štrasburku. „Dá se zvládnout za 5 hodin, když máte štěstí, když máte smůlu, tak i za 12,“ tvrdili nám později vparlamentu. My jsme štěstí měli, ale shrbolky českých dálnic a sdélkou těch německých jsme se potýkali nad limit poslanecké smůly. Rýn jsme překročili až večer, ale za to jsme navštívili historické město Rothenburg, kde jsme za cenu jednoho eura vystoupali vysoko nad střechy domů. Pod námi se rozprostřelo městečko sjeho dominantními a neporušenými hradbami.

Na břehu řekyInn

Budova evropského parlamentu (EP) se nachází nedaleko centra města Štrasburk. Stavba takových rozměrů by mohla narušovat ráz okolí. To se však o EP říci nedá, kopíruje tok říčky Inn tak, jako by zde stál od nepaměti. Štrasburk je tři týdny vměsíci normální čtvrtmilionové město, vždy na čtyři dny se však klid vytratí a město se stane centrem evropského dění. Konají se totiž plenární zasedání a přijíždí 785 europoslanců sdaleko početnějším pomocným personálem. Jedině během zasedání se prostory parlamentu plně využívají, po zbytek měsíce zeje prázdnotou. Vyvstává otázka, zda-li to není neekonomické počínání. Hlavu si sní lámou i poslanci, bohužel pravomoc rozhodnout má pouze Rada Evropské unie, která by se musela shodnout jednomyslně.

Na tribuně

Předposledním zasedacím dnem vzáří byla středa 26.9. a právě na tento den od 10 hodin jsme měli sjednanou návštěvu jedné ze tří nejdůlležitějších evropských institucí. Centrální zasedací halu tvoří obrovská kruhová místnost se stovkami křesel uspořádaných vřadách tak, aby zkaždého bylo vidět na hovořícího ve spodním patře. Naše místa byla na tribuně vysoko nad poslanci. První, co nás zaujalo, byl fakt, že naše dvacetičlenná skupinka se svým počtem rovnala počtu poslanců pod námi. Nabyli jsme dojmu, že asi poslanci svou práci neberou až tak vážně.

Každý z nás měl kdispozici sluchátka, ve kterých jsme si mohli navolit jeden ze šestnácti jazyků a poslouchat proslovy poslanců a poslankyň pod námi. Po bližším průzkumu jsme odhalili překladatelská stanoviště. Byla kolem celé haly a zpoza skla tlumočníci a překladatelé pozorovali celé zasedání. Jednotlivé proslovy zabíraly přesně vymezený časový úsek od 1 až do 3 minut. Jejich délku ovlivňovala vprvní řadě početní síla politické skupiny řečníka ale záleželo také na uvážení dotyčné skupiny.

Beseda sposlancem

Také o další program se nám staral pan Frank Piplat, vedoucí oddělení návštěv a seminářů EP. Tvořila ho diskuze sčeským europoslancem MUDr. Milanem Cabrnochem a prezentace pí. Radky Ciscatové o parlamentu a jeho činnosti.Pan poslanec nám vysvětlil, že na zasedání bylo tak málo poslanců proto, že zkaždé skupiny či každého výboru se většinou vysílá pouze jeden, který tlumočí obsah kolegům. Mimo to visí přesné znění proslovů zplenárního zasedání na internetových stránkách. Drtivá většina práce poslanců se odehrává vzákulisí a vmenších místnůstkách budovy. Tvoří ji mítingy skolegy ze skupiny, zvýboru, znárodní politické strany, skolegy zČR, lobbistické schůzky a samozřejmě práce ve svém vlastním týmu. Politické skupiny odpovídají národním politickým stranám a sdružují poslance se stejnou poilitickou orientací. Vsoučasnosti existuje 8 politických skupin, nejsilnější je skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - EPP-ED. Napříč sektory a politickým smýšlením jdou výbory. Poslanci – odborníci na jednotlivá odvětví politiky se sdružují do výborů, celkem jich je 20 (Zahraniční věci, Mezinárodní obchod, Kultura a vzdělávání, …).

Češi vEP

„Zeptáte-li se vulicích Rigy (hlavního města Lotyšska) malého chlapce, kde můžete koupit motorový olej, odpoví vám plynulou angličtinou a nasměruje knejbližší benzinové pumpě. Zeptáte-li se anglicky na motorový olej vKolíně, malý chlapec na vás bude nechápavě zírat a uteče. Co je nejhorší, že zírat na vás bude i prodavačka u té benzínky,“ charakterizoval pan Cabrnoch největší nedostatek českého národa. Jazyky. „Máte-li zálem o práci vrámci Evropské unie, zdokonalujte se především ve znalosti cizích řečí.“

Českou republiku zastupuje vEP 24 poslanců. Tento počet by měl po volbách vroce 2009 klesnout na 22 zdůvodu přistoupení Rumunska a Bulharska do EU a omezené kapacity bruselské budovy. Další charakteristikou našeho národa je nízká účast obyvatel při volbách, ČR je čtvrtá od konce mezi ostatními státy EU. Podle soudu pana Cabrnocha však nezáleží až tak na státní příslušnosti, Češi se vparlamentu umí prosadit.

„Tvrdým oříškem pro nás bude předsednictví EU vprvním pololetí roku 2009, na počátku března vláda schválila jeho předběžné priority. Hlavní prioritou by měla být podpora konkurenceschopnosti, čtyř svobod a liberální obchodní politika. Dále by se mělo předsednictví zaměřit na energetickou politiku, rozpočet EU, společnou zemědělskou politiku, rozšiřování EU nebo reformu institucí,“ předeslala paní Radka Ciscatová na své přednášce.

Život poslance EP

Činnost parlamentu se realizuje ve Štrasburku, vBruselu, vLucemburku (sekretariát EP). Týden měsíce tráví poslanci ve Francii a tři týdny vBelgii. Čtyři týdny vroce jsou poslancům vyhrazeny na pobyt vjejich volebním obvodu. Kromě oficiálních zasedání a schůzí EP se poslanci stále angažují vpolitice svého státu jako členi národních politických stran a organizují besedy sobčany. Poslanci stráví mnoho času cestováním.

Nejlépe jsou na tom Němci, Francouzi a Belgičané. Češi se dopravují do Bruselu letecky a do Štrasburku automobilem. Vporovnání sjinými poslanci (například zRumunska) jsou na tom stále dobře. Cesta do francouzského sídla vyjde na zmiňovaných pět a více hodin, zatímco přesun zpražské kanceláře do belgické zabere 2 hodiny. Poslance evropského parlamentu platí parlament národní, to znamená, že čeští europoslanci mají stejný plat jako poslanci sněmovny ČR. Ti euro mají však oproti českým jiné finanční výhody. Také nesmíme zapomenout, že i evropští poslanci jsou lidé a i oni mají své rodiny, za kterými dojíždějí do Čech.

Přínos návštěvy

Studijní cesta, organizovaná a dotovaná Oddělením EP pro návštěvy a semináře, Frankem Piplatem a Radkou Ciscatovou, přinesla všem účastníkům mnoho nových informací, poskytla větší přehled na evropské politické scéně a nabídla netušené možnosti studentského života.

Když se vnoci 27.9. hlouček dvaceti skautů opět rozcházel a rozjížděl ke svým domovům, loučili se spolu mladí lidé snovým pohledem na politiku. Kvolbám určitě půjdeme!