Sjeli se sem na velkou slávu, která se uskutečnila při příležitosti 60 let, které uplynuly od chvíle, kdy tehdy mladí chlapci nastoupili na vojnu beze zbraně.

Na Sioně bývalé pétépáky přivítala poslední majitelka hradu Hana Mlázovská, též vdova po pétépákovi, spolu se starostou Chlístovic, na jejichž katastru Sion leží. Každý  příchozí dostal výborné domácí koláče.

Po prohlídce hradiště a okolí usedli účastníci akce pod širým nebem do míst, kde se kdysi rozkládal rytířský sál hradu Sion a ozvaly se první tóny státní hymny. „Ozvučení areálu hradu zajistili vojáci letecké základny Čáslav," připomněl předseda kolínsko – kutnohorského klubu Vladislav Souček. Ten přivítal své kamarády a hosty, přijeli starostové z Kolína, Kutné Hory, zástupci armády, ústřední rady PTP a další.

Následující polní bohoslužba v režii kaplana Armády ČR Zdeňka Mikulky uvedl chorál Kdož jste Boží bojovníci. V závěru pétépáci přečetli 220 jmen svých kamarádů z obou okresů, kteří již mezi námi nejsou. Za posledním jménem zazněla vojenská večerka, při níž všichni povstáním uctili památku zesnulých kamarádů. Po celou dobu hořela svíce se svitkem uvedených 220 jmen pod dozorem čestné stráže z letecké základny v polních uniformách se státní vlajkou a standartou ústřední rady PTP.  Dojemný závěr oficiální části akce provázely slzy.

Rozveselení přinesl přejezd autobusem do kulturní domu v Chlístovicích, kde je na exponáty v podobě vykopávek ze Sionu bohatá výstava. Starosta Bohuslav Ryšánek povyprávěl o Janu Roháči a jeho Sionu, následoval oběd v Malešově a dojemné loučení.