Již delší dobu je na internetových stránkách Středočeského kraje anketní dotazník s názvem Pomozte opravit silnici!. Hejtman Středočeského kraje David Rath a Rada Středočeského kraje se v něm obrací na občany s žádostí o spolupráci při vytipování silnic II. a III. třídy, které jsou ve špatném technickém stavu a vyžadují podle občanů opravu. Lidé si tento dotazník mohou stáhnout a následně ho vyplněný odeslat mailem na krajský úřad. „Cílem nového vedení Středočeského kraje je přednostně zajistit opravy těch komunikací, které uživatelé, tedy občané, vnímají jako nejproblematičtější,“ píše se v jeho úvodu.

Na začátku září evidovali krajští úředníci již devadesát tři podnětů ke stavu komunikací na území Středočeského kraje. Ani jeden však nebyl z Kolínska. „Mezi dotazy a podněty není žádný, který by se vztahoval ke komunikacím nebo jejich úsekům na území okresu Kolín,“ zmínila se tisková mluvčí Berill Mascheková.

Na zástupce obcí, kteří by měli občany zastupovat, se ale kraj s touto anketou neobrátil. „Starostové obcí nebyli s podobným dotazem osloveni,“ připouští tisková mluvčí Středočeského kraje Berill Mascheková. „Mnozí z nich ale využili možnosti vyjádřit se prostřednictvím ankety ke stavu komunikací ve svých obcích,“ doplňuje. Komunikace mezi obcemi podle ní probíhá v průběhu celého roku, a to buď přímo s krajským úřadem, nebo prostřednictvím příslušných správ a údržeb silnic.

Středočeský kraj však žádné peníze navíc pro tento projekt nevyčlenil. Dotazy a podněty, které přicházejí, totiž rozděluje do tří skupin. První skupinou jsou opravy, které jsou realizovány v rámci běžné údržby. V té druhé jsou pak vyčleněny opravy a rekonstrukce, které jsou již zařazeny v plánu investic a oprav pro letošní rok. Třetí skupinu tvoří ty opravy a rekonstrukce, které jsou plánovány zařadit do plánu investic a oprav na rok 2010 nebo do něj podle slov tiskové mluvčí Berill Maschekové zařazeny budou.

Celá anketa zatím běží, přesné datum jejího ukončení zatím není známo. „Jakmile bude rozhodnuto o ukončení ankety, formulář bude z webových stránek kraje stažen,“ vysvětlila Mascheková.

Martin Šnajdr