Další z památek na bitvu u Kolína, které stojí za vidění, objevíme malý kousek od Lošan u silnice do Kolína. Světlý, sedm metrů vysoký masivní sloup přehlíží okolní krajinu od poloviny osmnáctého století, postavený je z kamene a cihel.

Povrch úspěšně předstírá, že jde o kamenickou práci, ale strukturu kamene dokonale napodobuje silná vrstva omítky z hrubozrnného písku.
Sloupu se říká Boží muka Kolovrat a pověsti uvádějí, že na jeho místě je pochován voják jménem Kolovrat, druhá verze tvrdí, že zde podlehl zraněním z bitvy. Té se zúčastnili Kolovratové dva. Polní maršál Emanuel Václav Kajetán Kolovrat Krakovský a rytmistr Filip Kolovrat Krakovský. Sloup patrně nechal jako dík, že bitvu přežil, postavit polní maršál. Jméno rytmistra najdeme mezi nositeli vyznamenání na pomníku u Křečhoře, kde 18. června 1757 padl.

Polní maršál Emanuel Kajetán Václav Kolovrat Krakovský pocházel ze starého českého rodu a byl mimo jiné šedesátým šestým českým velkopřevorem řádu maltézských rytířů, ve stejné době je také velitelem císařského jezdectva s hodností generála. Od roku 1753 až do své smrti vlastní dragounský pluk nesoucí jeho jméno, po bitvě u Kolína je velkopřevor vyznamenán mnoha řády a hodnostmi.

Původní, v kapličce sloupu umístěný obraz, se nezachoval, neznáme ani jeho popis, a tak akademický malíř Pavel Šmejkal vytvořil nový s patrony Václava Kajetána z Kolovrat. Stojí po boku Panny Marie s Ježíškem a u nohou svatého Václava nesou andělé Kolovratův erb na maltézském kříži.
Přímo v obci můžeme najít další připomínku bitvy. Ranění vojáci byli ošetřováni v kostele a okolních domech, zesnulí pochováni v hromadném hrobě vedle chrámu.

Ošetřovaní i místo posledního odpočinku od roku 2001 zmiňuje pamětní deska na domě poblíž kostela.

Pavel Pávek