Obě válčící strany – jak císařsko-královská habsburská, tak královská pruská – tehdy používaly špionů, různých emisarů či vyslanců, kteří nejen zjišťovali pozice a sílu protivníka, ale i šířili nejrůznější „zaručené“ zprávy nebo lákali civilní obyvatelstvo jak do vojenské služby, tak do emigrace. Nabízeli jak náboženskou svobodu, tak i půdu a zabezpečení.

I v knize Vzpomínky na bitvu u Kolína a tehdejší dobu autora Uhliga v. Uhlenau je několik zmínek o špionech na obou stranách:

“..........Tehdy se o rakouské vojsko velmi zasloužil jistý špión jménem Mara, narozený v Hrdlořezech u Prahy. Hrabě Daun jej vyslal do pruského ležení u Kouřimi, aby zjistil jeho sílu. Venkovan před sebou hnal dva beránky, jednoho tlustého a druhého hubeného, a opovážlivě s nimi vstoupil do tábora, nabízeje je k prodeji. Tlustý beran nalezl ihned kupce, stejně se však nestalo s tím hubeným, přestože s ním krajánek obešel celé ležení. Přesně v tom tkvěl chytře vymyšlený plán jinak velmi prostého muže. Jakmile dorazil k jednomu batalionu, vytáhl z jedné kapsy kabátce hrášek a přendal si ho do druhé. Tímto způsobem opatřil rakouskému vojevůdci poměrně přesný přehled o protivníkově síle, a kdyby byl zajat coby podezřelý, což se však nestalo, byli by u něho nenalezli nic písemného, jen hrášky, skrze které by byli nemohli venkovana tak snadno podezřívat!

Zavčasu byl vypraven s poselstvím do Prahy k princi Karlu von Lothringen. Jelikož hlavní město, bylo, jak známo, obleženo a nebyl by do něj vpuštěn, přivázal si k tělu dva hovězí měchýře, přeplaval Vltavu a šťastně dorazil na místo určení, třebaže po něm bylo stříleno. Později získal úřad na císařské silnici a byl vůbec za vykonané služby zřejmě dobře odměněn, neboť ještě jeho vnuci nosili na krku těžké zlaťáky, jež si jejich děd vydělal s nasazením vlastního života. Ve Vožickém mlýně nacházejícím se u Kouřimi jsou prý ještě usedlí jeho příbuzní, kteří se jmenují Kaprálkovi.“

To špion, jenž pracoval pro pruského krále Fridricha, již tolik štěstí neměl:

“V Hradeníně, kde se nachází ještě dobře zachovalá stará tvrz, narazil autor na osmadevadesátiletou vdovu po invalidovi Václavu Blechovi, který zemřel teprve dva roky předtím ve věku sto čtyř let a zúčastnil se bitvy u Kolína coby sedmnáctiletý mušketýr v jednom z císařských pěších regimentů. Stařenka vyprávěla: Narodila jsem se tady v blízké vsi Poboří, kde bydlela moje máti Helena Puska v době, kdy tu byl nepřítel.

Tu přišel špion a chtěl na máti vyzvídat různé věci, a když to odmítla, poranil ji. Naštěstí se u nás ve vsi právě objevilo několik císařských vojáků; špion utekl, schoval se ve stodole, ale přesto ho chytli. Když viděl, že je vydán vojákům napospas, položil na bílý šátek tolik zlatých a stříbrných, kolik jich jen mohl dát dohromady, nabídl jim je a prosil je, aby mu za to darovali život a svobodu. Nic z toho však nepomohlo; vojáci ho svlékli donaha a v botách mu našli ještě peníze a taky papíry; i jistili, že jejich zajatec je Žid. (To je dosti pravděpodobné, neboť je známo, že Fridrich velmi často využíval židovských špionů.)

Nepomohly prosby ani škemrání. Zavedli ho na blízkou hráz Hradenínského mlýnského rybníka, ubili k smrti a hodili do vody. Mrtvola byla vytažena až za rok a den a na prstě byl ještě nalezen drahocenný zlatý prsten. Vůbec to chodilo v těch časech velmi přísně.“

…pokračování příběhů o Bitvě u Kolína 18. 6. 1757 a regionu Kolínsko v té době příště.

Ano, i takové příběhy se váží k Bitvě u Kolína. Takové příběhy se zachovaly v ústním podání místních obyvatel, a tak byly i zaznamenány 100 let po bitvě. Chcete se dozvědět víc i o dalších obcích a místech Bitvy u Kolína? Chcete slyšet další zajímavé příběhy a lidské osudy?

Přijďte tento víkend na Křečhoř k památníku a zúčastněte se vzpomínkových akcí při příležitosti 254. výročí bitvy.

Nechte se zde také naverbovat. Dostanete werbovací glejt a bude Vám vyplacen jeden tereziánský tolar za naverbování na vojnu. Dostanete sedm krejcarů denní mzdy a můžete si zkusit, co vše voják musel podstoupit při výcviku se zbraní. Křehké pohlaví si může vyzkoušet život markytánky a ušít dobovou vojenskou košili nebo chlebník, které pro Vás máme připraveny nastříhané podle dobových střihů. Dozvíte se spoustu zajímavostí z života prostých vojáků a Vašeho regionu v době Marie Terezie a především se dobře pobavíte.

Podrobné informace na jsissak@gmail.com Knihu G. Uhlig v. Uhlenau: Vzpomínky na Bitvu u Kolína a tehdejší dobu si můžete díky evropskému vzdělávacímu projektu „Bitva u Kolína - Justitia et Clementia CZ 1.15/2.3.00/48.00977 objednat na mailu jsissak@gmail.com., a to až do vyčerpání zásob.

Autor: Jiří Sissak