Velká vlna čtenářských ohlasů se zvedla po uveřejnění článků v Kolínském deníku na téma stavba kanalizace v městské části Kolín – Sendražice. Oslovili jsme tudíž ještě jednou Martina Jírovského, vedoucího Odboru regionálního rozvoje a územního plánování. „Lidé se často odvolávají na to, že v původním povolení byla jejich parcelní čísla uvedena. To je sice pravda, ale vzhledem k současné finanční situaci jsme již některá místa nezahrnuli do zadávací dokumentace, což ovšem město udělat může,“ hájí se Jírovský, který dodává, že se tato situace probírala na několika Radách města, kde byla definitivně schválena. Podezření z pochybení v žádosti o dotaci rázně odmítá. „Postupovali jsme standardně, v žádosti k žádné chybě nedošlo. Bohužel se stalo, že nám dotace přidělena nebyla a jedinou chybou bylo, že jsme začali stavět bez tohoto potvrzení. Z toho plynulo, že Kolín stála tato stavba mnohem více prostředků, takže jsme museli přistoupit k tomuto nepopulárnímu kroku,“ vysvětluje vedoucí odboru nastalou situaci.

Některým obyvatelům se rovněž nezdálo, že by mohl být zkolaudován pouze samotný kanalizační řad v případě, že by se na něj občané odmítli připojit. Ovšem dle vyjádření Pavla Horáka, vedoucího Odboru životního prostředí a zemědělství, pod jehož pravomoc spadá i kolaudace staveb vodních děl, je vše v pořádku. „Kanalizační řád je považován za samostatnou funkční část kanalizačního systému, aniž by na něj byly napojeny jednotlivé nemovitosti,“ napsal ve svém vyjádření Horák s tím, že samotné přípojky povoluje obecný stavební úřad a to na základě již existujícího řadu.