Odměněni byli dobrovolníci, kteří během roku 2009 nezištně pomáhali ve středisku volnočasových aktivit Fokus Kolín. Malá pozornost potěšila Janu Peychlovou, Blanku Oplovou, Ivu Krejčovou, Jaroslavu Zuntovou a Ladislava Linharta. Poděkování samozřejmě patří také všem rodičům, kteří se obětavě starají o své duševně nemocné potomky.

„Pravidelná měsíční setkání, která pro ně sdružení Šela pořádá, jsou sice malým ostrůvkem v moři, ale přinášejí jim pocit sounáležitosti a víru, že nejsou na světě se svým problémem sami,“ řekla Monika Petrásková ze sdružení.

„Všichni se snaží pomáhat si navzájem a také podporovat činnost sdružení. O to více překvapí a samozřejmě i potěší, když je existence organizace podporována i zvenčí. Tak se tomu stalo na tomto setkání, kde předsedkyně sdružení převzala finanční dar od Romana Pekárka. Tento dárek poslouží klientům Fokusu v Kolíně a pomůže jim rozvíjet jejich aktivity. Panu místostarostovi patří velké poděkování a stejně tak Aleši Zahajskému, který rozšířil vědomosti rodičů i klientů věnováním CD městské encyklopedie – Kolínské pojmy,“ dodala.