Dříve se to v této vesnici kulturou jen hemžilo, ale potom nastala zhruba patnáctiletá pomlka. Proto se sešlo pár nadšenců, kteří s tímto problémem chtělo něco dělat. Sdružení vzniklo 5. prosince minulého roku po valné hromadě, ale své prvopočátky má v místní cukrárně.

V počátku své působnosti mělo sdružení problémy, protože díky informacím, které byly posléze zkreslené, vznikl omyl. „Lidé ve vesnici si totiž mysleli, že se jedná o nějakou partičku chatařů z Prahy, tak na první akce vůbec nechodili,“ říká Jarda Prkno, předseda sdružení. „Tady vlastně vzniklo všechno, celý nápad. U kávy a dortíku,“ vypráví příběh sdružení Jarda.

Co se členů sdružení týče, při zakládání jich bylo celkem pět a v současné době se k nim přidali dva další – Jarda Prkno, Martin Bárta, Martina Pačesová, Petr Novák, René Junek, Miroslav Holec, Luboš Šebek. Opomenut by neměl být ani webdesignér, který se stará o reprezentativní funkci stránek Číhadla. „Do práce, zařizování, ale i zábavy kolem Číhadla se zapojují i příbuzní členů,“ říká Martina Pačesová, která se v Číhadle stará o hospodaření.
Číhadlo pořádá akce nejrůznějšího typu. Od maškarního bálu, novoročního plesu přes travesti show a koncerty nejrůznějšího druhu. Sdružení se také snaží podporovat mladé, neznámé, začínající kapely. „Kdyby šlo vše podle plánů a našich představ, chtěli bychom příští rok uspořádat festival, který bychom přesunuli na fotbalové hřiště,“ říká předseda Prkno.

Akce se vybírají, vymýšlejí a pořádají s ohledem na úspěch u potenciálních návštěvníků. Tradicí se však stal například novoroční ples, který slavil u místních veliký úspěch. Do budoucna chce sdružení uspořádat například máje, posvícenskou zábavu, pozvat nějaký divadelní soubor, zorganizovat prodejní výstavu nebo má již naplánovaný kurz břišních tanců. Sdružení se bude rozšiřovat podle ohlasu, který v současní době jen stoupá.
Se stoupáním publicity je ovšem nutné přizpůsobit prostory k akcím určené. Nyní má sdružení pronajatý sál vedle radnice a snaží se ho všemožnými způsoby rekonstruovat.

Občanské sdružení Číhadlo neplánuje akce jen samo, ale snaží se spolupracovat i s jinými sdruženími. Ku příkladu dětský den, který se konal na fotbalovém hřišti, zaštiťovali ještě další sdružení a organizace. „Dětský den jsme dělali vyloženě s Dokolečkem (Dokolečko = mateřské centrum, pozn. autora) na půl. Pomohl nám také TJ Sokol Doubravčice,“ doplňuje Jarda Prkno. Jejich spolupráce sahá až do klánovického dětského domova. Pro děti sdružení pořádalo již několik akcí, mezi něž patřil ku příkladu maškarní bál nebo Den dětí.

Asi si říkáte, proč se sdružení jmenuje Číhadlo, že? Podle vysvětlení jeho členů je to prosté. Oblast Doubravčic a úzkého okolí se tak nazývá. V dřívějších dobách se tu totiž číhalo na ptáky, kteří byli poté následně loveni nejrůznějším náčiním. „Tato oblast se jmenuje Číhadlo. Mimochodem všichni zakládající členové jsou z této oblasti,“ vysvětluje předseda Jarda Prkno.

V současné době se Číhadlo snaží docílit podpory místní mateřské školky. Pro školku, pokud to půjde, chce uspořádat víkendovou akci, jejíž výtěžek by ji byl darován a měl by jí pomoci se vším, co jen bude možné. „Určitě bychom chtěli poděkovat všem naším současným sponzorům za podporu, která nám velice pomáhá, ale také lidem, kterým není dění v této vesnici jedno,“ uzavírá vypravování předseda občanského sdružení Jarda Prkno.

Veronika Sobíšková