Projeví se až ve chvíli, kdy dojde k protržení výdutě (rozšíření) břišní aorty. To je spojeno s natolik masivním krvácením, že člověk ve velkém procentu případů umírá na vykrvácení dříve, než jeho okolí stačí zavolat pomoc a pacient se dostane na operační sál.
Od letošního jara už lékaři kolínské nemocnice vyšetřili kolem tisícovky pacientů, kteří spadají do takzvané rizikové skupiny, tedy mužů ve věku 65 – 79 let. Dva angiologové pacienty vyšetřují pomocí ultrazvuku přímo v terénu, jezdí k praktickým lékařům, kam jsou lidé z rizikové skupiny postupně sezváváni. Celkem pozvání obdrží kolem čtyř tisíc mužů. „V první tisícovce vyšetřených bylo zachyceno 15 nálezů. Jednalo se o 8 výdutí a 7 tzv. dilatací (menších rozšíření, ale přece jen už větších, než je norma). Dilatace se sledují, lidé s výdutěmi byli pozváni k podrobnému dovyšetření v kolínské nemocnici. Dva pacienti jsou již po zavedení stentgraftu,“ upřesnil primář chirurgického oddělení Oblastní nemocnice Kolín Jaromír Šimša s tím, že ke kolínskému projektu, vedenému lékařem Tomášem Vidimem, se dokonce přidala Klinika kardiovaskulární chirurgie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Jak probíhá preventivní vyšetření?
Screening výdutí břišní aorty pro pacienta znamená nebolestivé ultrazvukové vyšetření, které nemá radiologickou zátěž a zabere tři až pět minut. Poplatek se nehradí a výsledek vyšetření se pacient dozví ihned.

Možnosti léčby
Pokud se onemocnění včas objeví, je zde obrovská naděje na trvalé vyléčení. V případě výdutí břišní aorty jde buď o chirurgický zákrok, spočívající v implantaci speciální cévní protézy nebo v zavedení tzv. stentgraftu. První varianta má dlouhodobější efekt, operace je ale náročnější a určená spíše pro mladší pacienty. Méně invazivní zavedení stentgraftu se doporučuje spíše u starších osob, u kterých by operace byla příliš riziková. Pacienty s menšími výdutěmi lékaři průběžně sledují, případně léčí podáváním léků. „Pokud se břišní aorta jednou rozšíří, už se nevrátí zpět do své původní podoby, ale trvale se dál rozšiřuje. Čím je výduť větší, tím je samozřejmě vyšší riziko jejího prasknutí a následného vykrvácení,“ připomíná primář Jaromír Šimša.