O projektu jsme vás poprvé informovali před rokem, kdy jsme 15.7. 2007 uskutečnili první účinnou hypotermii při zásahu záchranné služby na území České republiky. Tehdy náš lékař provedl improvizovanou hypotermii v terénu, nicméně bezpečným rutinním způsobem, kdy požádal příbuzné o zchlazení infuzního roztoku v jejich domácím mrazícím boxu a pacienta obložil zmraženým obsahem mrazničky v igelitových sáčcích. Myšlenka o aplikování projektu hypotermie do přednemocniční neodkladné péče prošla od té doby významným vývojem a samotný projekt PRE-COOL byl zahájen v záři 2007.

Princip projektu

Srdeční zástava je mezní situace s vysokou úmrtností pacientů a s vysokým rizikem následného vážného poškození mozku. V posledních letech bylo zjištěno, že rychlé ochlazení pacientů, hypotermie, co nejdříve po úspěšné neodkladné resuscitaci, významně snižuje jak riziko úmrtí, tak riziko vzniku poškození mozku. Metoda je ve světě i u nás na některých jednotkách intenzivní péče používána. Je také doporučena v evropských standardech pro kardiopulmonální resuscitaci, nicméně doposud plně nepronikla do běžné přednemocniční péče.

Literární i praktické zkušenosti ukazují, že z logiky přístupu platí pravidlo “čím dříve zahájíme hypotermii, tím lépe” a optimální je zahájit ochlazování bezprostředně po návratu spontánní cirkulace, tedy ještě v terénu. Výhodou zahájení mírné hypotermie v přednemocniční péči je především časový zisk - pacient je ochlazen daleko dříve, než pokud by bylo s ochlazováním započato až v nemocnici a zdravotní stav pacientů tak ovlivňujeme v samém počátku.

Projekt PRE-COOL, který povede k ověření účinků a proveditelnosti této metody v přednemocniční neodkladné péči v našich podmínkách, realizuje Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Královéhradeckého kraje. Pokud se projekt osvědčí, bude naše snaha metodu implementovat do standardních resuscitačních postupů přímo v terénu. Hlavním investigátorem a koordinátorem projektu pro Středočeský kraj je MUDr. Roman Škulec a koordinátorem pro Královéhradecký kraj MUDr. Antolij Truhlář.

Chladničky v sanitkách

Metodu zchlazování pacientů provádíme rychlou nitrožilní aplikací zchlazeného fyziologického roztoku a obložením pacienta ledovými obklady. Pacienti jsou vždy v umělém spánku a po obnovení spontánního krevního oběhu. V současné době se projektu ve Středočeském kraji zkušebně účastní třináct posádek a pět posádek v Královéhradeckém kraji. Ve Středočeském kraji se jedná o posádky Kladno, Beroun, Příbram, 2x Rakovník, Kutná Hora, Hořovice, Říčany, Sedlčany, Zruč nad Sázavou, Mělník, Benešov a Čáslav.

V sanitních vozech jsou umístěny chladící boxy, ve kterých jsou infuze a sáčky s gelem pro ledové obklady. Posádky obdržely instrukce, ve kterých případech a jakým způsobem je vhodné zahájit ochlazování. S umístěním chladících boxů v sanitních vozech počítáme i v zástavbách dalších sanitních vozů.

Průběžné výsledky projektu

Projekt je zatím v polovině, ale už je možné uvést první výsledky. Zatím prošlo přednemocniční hypotermií deset pacientů. Hlavní sledované parametry jsou ty technické. Rychlost ochlazování hodnotíme průběžně jako velmi dobrou a dosahujeme ochlazovací rychlosti přibližně 2 ºC za 30 minut, přičemž provedení je bezpečné. Neurologické výsledky zatím hodnotíme jako příznivé a slibné s tím, že příznivého neurologického výsledku zatím dosahujeme u přibližně 30% nemocných, kteří prošli přednemocniční mírnou hypotermií. To je více, než obvyklá referovaná úspěšnost u 10-15% u pacientů, kteří přednemocniční mírnou hypotermií neprošli.

Tereza Janečková