Někdo pláče, jiný se raduje. Město bude letos hospodařit s rozpočtem převyšujícím 1,1 miliardy korun. Ne na všechny zájemce o díl peněz se dostalo. Jak připomněl starosta Jiří Buřič, na rozpočtu se podepisují dluhy, které si město nadělalo v souvislosti se vznikem průmyslové zóny, výstavbou bytů přednostně určených pro zaměstnance automobilky a tak dále.
Největšími letošnímu investicemi budou opravy ulic, konkrétně Okružní a Březinovy, bude se dokončovat kanalizace v Sendražicích, v ulici kpt. Jaroše, Raisově, na Pustině a Na Svobodném. Městská kasa počítá také s výdaji na vybudování centrálního dětského hřiště v ulici Rimavské Soboty a opravy budovy a dráhy na atletickém stadionu.
Nepočítá se třeba s příspěvkem na tradiční Mimoriál, o podpoře si může, narozdíl od provozovatele výletního vláčku, nechat jen zdát třeba provozovatel výletní lodi, z nuly ve „své“ kolonce není nadšen ani ředitel Domu dětí a mládeže Zámecká Luboš Votroubek, k němuž se tato informace záhy donesla od lidí, kteří se zúčastnili jednání zastupitelstva.
Dům dětí a mládeže Kolín je školskou příspěvkovou organizací zřízenou Středočeským krajem, tudíž životně závislý na krajském rozpočtu, případně státních dotacích. „Rád konstatuji, že z této strany máme zajištěno to nejdůležitější. Další potřebné finanční prostředky musíme získat naší hlavní činností, kterou je zájmové vzdělávání, tedy úplata za ně,“ říká Luboš Votroubek. Protože sídlí v městských objektech, zajímá ho, s jakou částkou počítá město na jejich údržbu. Jelikož se jedná o objekty starší až historické, je těchto prostředků potřeba hodně. A ředitel organizace v nich sídlící věří, že město jako majitel a správce, bude dobrým hospodářem a o svůj majetek se postará dobře, nenechá jej chátrat, tím spíš, když slouží dětem a mládeži, a že finance na jeho opravy a údržbu zajistí navzdory tomu, že po schválení rozpočtu je v kolonce "Opravy a údržba objektu Zámecká" nula.
„Dalším bodem, kde se setkávám s městským rozpočtem, jsou finanční prostředky na prevenci kriminality, které město investuje do provozu Otevřeného klubu Céčko. S potěšením jsem konstatoval, že zastupitelé na tuto oblast nezapomínají ani v roce 2008 a v rozpočtu na ni myslí stejnou částkou jako loni. V neposlední řadě město podporuje zájmovou a sportovní činnost organizovanou naším domem dětí a mládeže finančními příspěvky na některé konkrétní projekty a akce. Jsou to kupříkladu soutěž tanečních párů Memoriál Bohuslava Matiáše, Dětský Silvestr, celorepubliková soutěž mažoretek O pohár ze Zámku či mladí reprezentanti v šachovém a střeleckém sportu. „Věřím a těším se, že tomu tak bude i v roce 2008, protože podpora talentů a smysluplného trávení volného času se vždy vrátí v podobě spokojených a kultivovaných lidí, v našem případě občanů Kolína,“ dodává.