Akce obnášela úpravy stávajícího potrubí a zejména výměnu dvou čerpacích soustrojí za nové s možností otáčkové regulace, což přináší energetické úspory. Původní soustrojí z poloviny 70. let zůstala stále funkční a je možné je v případě nutnosti použít. Přečerpávací stanice má minimum zaměstnanců, lze ji kompletně řídit z centrálního tankoviště. „Práce na intenzifikaci trvaly zhruba rok, celkové náklady činily 70 milionů korun,“ upřesnil provozně technický ředitel majitele ropovodu, společnosti Mero, Vít Tůma. Díky úpravám došlo také ke snížení hlučnosti ze 100 na 87 decibelů.