Prostory pronajaté Oblastní nemocnicí Kolín na provozování magnetické rezonance jsou trnem v oku středočeskému hejtmanu Davidu Rathovi. Přesněji řečeno suma, za niž se místnosti pronajímají soukromé společnosti. „30 000 je směšná částka,“ komentoval hejtman, který tvrdí, že provozovatel přístroje může měsíčně získat úhrady ve výši 2,5 milionu korun, což obnáší zhruba milionový výdělek. Milion každý měsíc. Proto hejtman už nedočkavě vyhlíží polovinu roku, kdy podle jeho slov bude možno platnost této smlouvy ukončit. Pak je na zvážení, co bude dál. Buď nemocnice uzavře novou smlouvu o pronájmu – avšak znějící na částku nejméně desetkrát vyšší (tedy 300 000 Kč), nebo si nemocnice koupí přístroj sama a bude jej provozovat ve vlastní režii. „Už jsme zahájili jednání se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou – a je předpoklad, že za podobných podmínek jako soukromému subjektu bude magnetickou rezonanci proplácet i kolínské nemocnici,“ těší se Rath.

Ředitel kolínské nemocnice Petr Chudomel je shodného názoru. „Smlouva mezi Oblastní nemocnicí Kolín a. s. a provozovatelem nukleární magnetické rezonance je z mé〜ho pohledu nastavena nešťastně a dovedu si představit lepší varianty vzájemné spolupráce. Další možností je vypovězení smlouvy a provozování NMR ve vlastní režii, což by znamenalo pro nemocnici jednoznačný profit. V tomto smyslu jsme zpracovali materiál pro radu kraje. Osobně upřednostňuji provozování vlastního přístroje v areálu nemocnice a v tomto smyslu povedou naše další kroky,“ řekl našemu Deníku.

Bývalý ředitel Luděk Rubáš oponuje. „Nemocnice magnetickou rezonancí nedisponovala. Pacienti museli dojíždět do Prahy, Hradce Králové, Pardubic. Často však jde o život ohrožující situace, kdy je vyšetření třeba udělat v řádu desítek minut. Proto bylo třeba magnetickou rezonanci v Kolíně vybudovat. Jenže 50 milionů na tento krok ani nemocnice ani kraj neměly. A neměly ani vyšetřovací tým odborníků,“ uvedl Luděk Rubáš s tím, že proto se vedení nemocnice rozhodlo vstoupit v jednání se soukromým subjektem, aby oddělení magnetické rezonance vybudoval a na vlastní náklady a riziko provozoval. „Bez tohoto oddělení by kolínská nemocnice byla nemocnicí druhého řádu, musející pacienty ve stavu ohrožení života posílat jinam,“ uzavřel.

Autoři: Jana Martinková, Milan Holakovský