Pozastavení investice bylo způsobeno neúspěšnou žádostí o dotaci. Tak zní podle vyjádření kompetentního zástupce města ve věcech rozvoje regionu a investic. Jednalo se o reakci na včerejší článek Kolínského deníku, kde si někteří občané z ulice Čapkova a dalších míst v Sendražicích, kde se v minulém roce konala stavba kanalizace a přípojek, stěžovali na problémy s průběhem stavby a její enormní prodlevu.

„Přijel jsem ve čtvrtek domů z práce a po celé jedné straně naší části ulice byl odkrytý a neoznačený výkop, který prakticky znemožňoval se jakkoliv autem dostat na svůj pozemek,“ zněla jedna stížnost občana bydlícího v této lokalitě. „Dle mých informací mělo být vše řádně oznámeno. Dokonce měl pracovník úřadu tehdy obcházet jednotlivé domy a tento plán obyvatelům přetlumočit. Je to ovšem již více než rok stará záležitost a v současné chvíli není možné toto prověřovat,“ řekl do telefonu Jírovský, který následně poslal i písemné vyjádření k článku. V něm je především uvedeno, že více než roční prodleva mezi začátkem stavby a jejím dokončení byla způsobena nepřidělení dotace z fondů Ministerstva zemědělství. „Stavba byla pozastavena loňského roku na jaře. Pozastavení stavby bylo vyvoláno neúspěšnou žádostí o dotaci na rok 2007 a tím pádem i možnost čerpat část finančních prostředků z Ministerstva zemědělství. Z dotačního programu lze žádat pouze o finanční prostředky, které nebyly proinvestovány. Bylo nutné rozhodnout o nepopulárním kroku tj. pozastavení investice. Tímto krokem se nám otevřela možnost opětovného podání žádosti a získání části finančních prostředků na dokončení díla. Je zcela jasné, že veškeré investice, které do doby zastavení stavby byly realizovány, byly hrazeny výhradně z městského rozpočtu. Jelikož rozpočet ve své příjmové položce očekával dotaci, která se neuskutečnila, bylo nutné okamžitě zastavit stavbu,“ zní celé vyjádření k problematice protáhnutí termínu stavby.

Vedoucí odboru ve svém prohlášení ještě stihl okomentovat stížnost důchodkyně ze sousední ulice. „Lidé z Čapkovy ulice měli alespoň štěstí, že jim to původní firma stihla dokončit. Když se pustili do práce u nás, tak se náhle pracovníci sebrali a nechali nám ulici rozkopanou. Prý kvůli tomu, že jim došly peníze.“ S tím ovšem Martin Jírovský nesouhlasí a reaguje. „Město má smlouvu o dílo se sdružením GEOSAN–VOD-Ka, kde jako lídr vystupuje společnost Geosan. A pokud víme, tak peníze na to, co realizujeme, rozhodně máme,“ uzavírá ve svém prohlášení za odbor regionálního rozvoje Jírovský.

Na otázku rozdílných slov občanům od pracovníků MÚ Kolín ohledně nutných materiálů k připojení, se vedoucí odboru nevyjádřil.