Nominaci musí to ještě potvrdit okresní konference příští týden a pak krajská, nicméně ten nejdůležitější krok byl v Cerhenicích učiněn.

„Kolín je významný okres v rámci kraje, jemuž jsem se hodně věnoval před krajskými volbami a nyní se zvýšenou pozorností jako hejtman,“ předeslal David Rath s tím, že další nominaci má ve svém domovském okrese (na Praze – západ).

„Pokud vyjdou obě, dám přednost Kolínu. V rámci středních Čech je to daleko významnější okres než Praha západ, kde např. není přirozené velké městské centrum, zatímco Kolín je významné město ve středních Čechách. Jsem sice lokální, ale problémem okresů Prahy východ a západ je, že tvoří vlastně pás kolem Prahy, kam se vystěhovává ekonomická elita. To nám komplikuje situaci. Naše voličské těžiště podle sociologických průzkumů je střední třída, střední nižší třída a zbytek společnosti. Kolínsko zrovna tuto strukturu splňuje, váha střední třídy je tu značná, zatímco Praha západ a východ se stávají těžištěm nejvyšší třídy,“ uvedl David Rath jeden z důvodů, proč přijal kandidaturu za Kolínsko.

Dalšími důvody jsou například aktivity kolem kolínské nemocnice Kolín, jimž se budeme podrobněji věnovat v dalších článcích.