Stovky štěrbin, skulin a mezírek vhodných pro hnízdění hmyzu vzniklo ze přispění členů a příznivců sdružení Ratenická včela v permakulturním sadu u hřiště. Každý přispěl svým nápadem a šikovností.

„A strom šiškovník máme jen u nás," hlásil malý Vojta. „Z předpřipraveného materiálu jsme sestavili stěnu plnou komůrek, kterou nabízíme včelám samotářkám, vosičkám, pestřenkám, zlatoočkům, slunéčkům sedmitečným, škvorům a dalším zájemcům o bezplatné ubytování," shrnul místopředseda Ratenické včely Luděk Kudláček. Broukovišti vévodí dřevěná věž, která prostor k obývání dále rozšiřuje. Kromě brouků sem mají naplánovány vycházky i děti z mateřské školy, aby zjistily, kdo nový se do ratenického broukoviště přistěhoval.

„Vytvořením vhodných hnízdišť pro hmyz vyhledávající dutiny se snažíme zvýšit druhovou pestrost a napomoct návratu těch druhů, které z naší krajiny postupně mizí. Podobná útočiště by mohla vznikat takřka všude, protože náklady na materiál jsou zanedbatelné, přitom přínos pro přírodu je značný," zakončil Luděk Kudláček.