V oblasti bytů ani nyní nedochází ke změně. Novému odboru správy bytových a nebytových prostor bude z rozhodnutí rady šéfovat Kamil Špinka, dlouholetý vedoucí odboru správy majetku. Odbor hospodářské správy povede Martin Špinka, dosavadní vedoucí odboru vnitřních věcí. Vedoucí(ho) nového odboru správních činností a přestupků radní zatím neschválili. „Sešlo se pět radních, což je problematický počet při rozhodování o takto důležitých záležitostech. Převládl tedy názor, aby bylo přítomno více radních,“ uvedl tajemník Jiří Krumich s tím, že v předchozích případech se jednalo de facto o jednoho kandidáta. „Na místo vedoucího odboru správy bytových a nebytových prostor se spolu s Kamilem Špinkou přihlásila dáma, která se posléze nedostavila k ústnímu jednání,“ připustil tajemník. Na post vedoucí(ho) nového odboru správních činností a přestupků se hlásí tři zájemci. Komise už určila pořadí, ale rada ještě nerozhodla. Bude o této věci jednat ještě do konce srpna. Kandidátka, která se omluvila z výběrového řízení na vedoucího odboru správy bytových a nebytových prostor, je jedním ze tří kandidátů na post vedoucí odboru správních činností a přestupků.