Londýnský rabín Andrew Goldstein přednášel seminář o židovském náboženství. Posluchači se tak mohli dozvědět zajímavosti o židovství , Tóře a kolínských židech. Rabín Goldstein vysvětlil, proč každý rok přijíždí do Kolína. „Chceme si být jisti, že alespoň jednou za rok proběhne v kolínské synagoze bohoslužba,“ řekl.