Přijedou ve čtvrtek a v Kolíně pobudou do soboty.

Jejich liberální synagoga je jednou ze zahraničních kongregací, která vlastní svitek původní kolínské Tóry a dlouhodobě udržuje kontakty s Kolínem. Rabín sem pravidelně zhruba jednou do roka přijíždí například s žáky a při těchto příležitostech vždy provádí bohoslužbu v synagoze a někdy i na židovských hřbitovech v Kolíně. Letošní návštěva má skrytý podtext upozornit veřejnost na připravovanou stálou expozici k dějinám Židů v Kolíně („Žili tu s námi“) - tato upomínka plně odpovídá předchozím návštěvám rabína, který vždy připomínal židovskou obec v Kolíně a její tragický osud.

Tento rok speciálně přiveze uvedený svitek Tóry a budou sloužit svátek Tóry (Festival of Simchat Torah). Na tuto bohoslužbu, která začíná 9. října v 18.00 v kolínské synagoze srdečně, je zvána široká veřejnost. Čtení z Tóry, které potrvá zhruba hodinu, bude probíhat v hebrejštině i češtině.