V případu se objevilo několik nových událostí. Tak například se měl majitel psů František Starý dostavit 25. června na Krajskou veterinární správu Středočeského kraje, která případ prošetřuje. „Majitel psů se nedostavil. Doktorka Matušová se snažila provést několik kontrolních návštěv u Františka Starého, bohužel neúspěšně. Majitele psů doma nezastihla,“ uvedl Zdeněk Císař, ředitel krajské veterinární správy. Podle jeho slov hrozí v budoucnu Františku Starému předvedení policií. Důvod? „Pokud František Starý nedoloží, že psy očkuje, provedeme přestupkové řízení. Následně se do věci vloží policie, která majitele psů předvede,“ objasnil Císař s tím, že předvedení policií se uskuteční v co nejkratší době.

„Jedná se řádově o týdny. František Starý vůbec na naše výzvy nereaguje,“ doplnil Císař. Případem se také zabývá kolínská přestupková komise. „Správní orgán, v tomto případě přestupková komise, rozhodl, že majitel psů je vinný z porušení zákona na ochranu zvířat. Zde hrozí peněžitá sankce ve výši 15 až 25 tisíc korun,“ uvedla vedoucí přestupkové komise Jana Kramářová. Rozhodnutí putuje formou dopisu do vlastních rukou z kolínské přestupkové komise k Františkovi Starému. „Ze zákona má majitel psů od převzetí patnácti denní lhůtu na odvolání,“ doplnila Kramářová. Zároveň sdělila, že se rozhodnutí posílají do trvalého bydliště nebo na adresy, kde si dotyční poštu přebírají. „Nic se neděje. Stále je vše stejné. Byl jsem se dokonce na kolínské přestupkové komisi zeptat, jak se situace vyvíjí,“ řekl Otta Klouda, který případ oznámil a podal stížnost na přestupkovou komisi. Jana Kramářová se však brání. „Pana Kloudu jsme jistě v souvislosti s tímto případem vyslýchali. On však je oznamovatel případu. Tudíž mu podrobnější informace podávat nemůžeme. Pokud by mu však vznikly v souvislosti s týráním psů škody, stal by se účastníkem řízení. Nejsem si vědoma, že bych s Ottou Kloudou mluvila,“ objasnila Kramářová.

Jak šel čas…

19. září 2007 - František Starý obdržel vyrozumění o udělení pokuty. 21. února 2008 - Krajská veterinární správa (KVS) vyrozuměla městský úřad v Kouřimi. Františka Starého následně KVS pozvala na schůzku na doručenku, a to na 13. března 2008. Nedostavil se a ani jiným způsobem KVK nekontaktoval. Proto byl pozván opětovně k dalšímu termínu, tentokrát na 25. června. K tomuto termínu se však také nedostavil. „Nedostavení se v daném termínu nebo nekontaktování ze strany majitele psů lze omluvit pouze ze závažného důvodu. Jedním z nich je nemoc, samozřejmě doložená dokladem o pracovní neschopnosti,“ uvedl ředitel KVS Zdeněk Císař. Doktorka Matušová z KVS provedla několik kontrolních návštěv u Františka Starého, neúspěšně. Majitele psů doma nezastihla. Pokud František Starý nedoloží, že psy očkuje, KVS provede přestupkové řízení. Následně se do věci vloží policie, která majitele psů předvede. „Pokud v brzké době nedoloží očkování psů, je otázkou týdnů, kdy se policie do případu vloží,“ sdělil Císař.