Soutěž je určena pro autory ve věku od 16 - 35 let (rozhoduje stáří autora v roce 2008). Do soutěže mohou být zaslány práce, které se nezúčastnily žádné jiné literární soutěže a nebyly dosud nikde publikovány. Soutěž prózy je samozřejmě anonymní, uvádí se jen pseudonym a věk autora. Písemné soutěžní práce musí autoři zaslat do 28. února na adresu Sdružení Hlavnice A. C. Nora, čp.24, 74752 Hlavnice a elektronickou poštou na internetovou adresu acnorHlavnice@seznam.cz. Nerozepisujte se moc, maximální rozsah je 30 stran velikostí písma 12. Slavnostní vyhlášení se bude konat vzáří. Vyhlásí se pět nejlepších soutěžních prací (první cena je stanovena ve výši 5000 korun, druhá cena 4000 korun a tak dále) Dalších pět prací bude oceněno čestným uznáním bez stanovení pořadí. Celostátní literární soutěž Hlavnice A. C. Nora vznikla v roce 1994 v Hlavnici, v obci, v níž prožil své dětství a mládí spisovatel A. C. Nor, vlastním jménem Josef Kaván, a v níž napsal ve svých 21 letech svůj první román Bürkental. Román se stal odkazem a výzvou pro hlavnické, aby vyhlásili soutěž, jejímž cílem je najít mezi mladými lidmi talentované budoucí spisovatele. V letech 1995 až 2007 úspěšně proběhlo již dvanáct. Soutěž je vyhlašována na základě vypracovaných stanov soutěže jednou ročně vždy v měsíci září, v měsíci, kdy se spisovatel A. C. Nor narodil a kdy probíhá vrodném městě spisovatele v Opavě kulturní festival Bezručova Opava, jehož součástí je i celo­státní soutěž prózy Hlavnice A. C. Nora. Výsledky soutěže jsou zveřejňovány v dalším kalendářním roce opět v měsíci září, vždy v Kulturním domě obce Hlavnice. Soutěž je tedy jednoroční, uzávěrka pro zaslání soutěžních prací je koncem února následujícího roku po vyhlášení, do konce dubna hodnotí soutěžní práce odborná porota sestavená ze zástupců organizací, které převzaly odbornou záštitu nad soutěží. Více se o soutěži dozvíte na www.mesta.obce.cz/hlavnice. (mar)