Jaká je podstata tohoto projektu, co vlastně zaměstnaní Romové dělají a zda jsou s nimi nějaké problémy, jsme se zeptali vedoucího sociálních programů Martina Prokopa.


Jak vznikla myšlenka zaměstnávat romské obyvatele z problematické Zengrovy ulice?

Všemu předcházely debaty s ředitelem Úřadu práce v Kolíně, kdy jsme si vyměňovali vzájemné představy o tom, jak by celý program mohl fungovat. Na jedné straně tu byla trvalá poptávka po zaměstnání ze strany např. obyvatel Zengrovky, na druhé straně dlouhodobě nezaměstnaní či mladiství na úřadu práce - tedy lidé, kteří pracovní návyky ještě nezískali nebo jsou ohroženi jejich ztrátou. Program zaměstnávání formou veřejně prospěšných prací (VPP) je koncipován jako resocializační proces, který má těmto lidem pomoci získat, popř. udržet základní pracovní návyky, a tím alespoň některým z nich zvýšit šance při začleňování na běžný trh práce.

Co je náplní jejich práce? Můžeme je někde potkat?

Obvykle jsou pracovníci rozděleni do tří skupin, které pracují na různých místech v Kolíně. Jejich pracovní náplní je převážně úklid komunikací a údržba zelených ploch. Když opadl sníh, odklízeli listí z Kmochova ostrova a z parku v Borkách, upravovali trávník na centrálním hřišti, čistili Ztracenou uličku a přiléhající parčík, nedávno vyčistili celý průtah Kolínem od malého kruháku u Lidlu až po Šťáralku, natřeli plot v o. s. Volno, zlikvidovali nepořádek v zadní části areálu pivovaru a právě dokončili úpravy pozemku (včetně vykopání cca 15 pařezů) v areálu I. ZŠ, kde pomohli též při likvidaci následků havárie vody. V současné době čistí některé chodníky v Kolíně II a hřbitov u kostelíčka na Zálabí.

Jaká je s nimi spolupráce?

Samozřejmě, že čas od času se vyskytne nějaký problém, ať už se jedná o pozdní příchody, nedodržení přestávek na oběd, častější posedávání při cigaretce apod. Nemyslím si ale, že v tomto ohledu se příliš odlišují od pracovníků vykonávajících obdobou činnost jinde. Obecně vzato se pracovní a docházková morálka, až na výjimky, postupně zvyšuje.

Víte, kolik peněz jste vlastně ušetřili za práci těm, pro které skupina pracuje?

Odhadujeme, že je to něco kolem 220 000 Kč, pokud by se práce fakturovala běžným způsobem za běžné ceny.

Chcete v tomto projektu pokračovat i nadále?

Ano, v tomto projektu chceme pokračovat. Nicméně nás čeká ještě spousta systémových změn. Jak už to bývá u prvotin, není kde se učit a ne vše funguje podle původních představ, důležité postupně vyjevuje až praxe. Až nasbíráme zkušenosti, chtěli bychom na tomto principu založit a provozovat sociální firmu.