Třináctého srpna nedopatřením došlo ke zveřejnění nesprávné informace o nejpozdějším termínu výměny a zároveň nové platnosti osvědčení o profesní způsobilosti.
Špatným ověřením faktických údajů došlo k mýlce, která mohla mít za důsledek špatné vyložení zákona ze stran obyvatel a zbytečně velký tlak na pracovníky dopravního úřadu.
Předchozí uvedený termín byl v rozporu se zněním článku II. odst. 1 přechodných ustanovení zákona č. 374/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.
Vzhledem k tomu, že zákon nabyl, dle článku VII. přechodných ustanovení, účinnosti dnem 1. dubna 2008, končí zákonem stanovená lhůta k výměně starých osvědčení dnem 30. září 2008 a nikoliv dne 31. srpna 2008, jak bylo uvedeno přímo v textu článku. To znamená, že všichni řidiči, kterých se to týká, musí mít nová platná osvědčení od 1. října 2008, a to bez výjimky.