Jaký to však bude mít dopad na občany města? Starosta Kolína Jiří Buřič občany ujišťuje, že vše zůstane stejné, jako před prodejem. „Stále budeme mít svého radního ve funkci jednatele společnosti a zástupce města taktéž zůstane i v dozorčí radě společnosti,“ prohlásil Buřič na tiskové konferenci, která předcházela samotnému podpisu smlouvy. V podobném duchu zazněla i odpověď Romana Mužíka, jednatele společnosti AVE CZ. „Naprosto stejný poměr máme kupříkladu v Ústí nad Labem. Myslím, že je to pro tato města, jakožto i pro nás výhodné. Navíc tento odprodej bereme také jako vyjádření důvěry města Kolína a spokojenosti s naší prací,“ uvedl Mužík. Starosta města taktéž dodal, že obavy nejsou na místě i z toho důvodu, že při vstupu společnosti do Kolína byla podepsána Smlouva o vzájemné spolupráci. Zároveň připomněl, že i současná situace s vlastnictvím deseti procent ve společnosti je lepší, co se dohledu nad činností firmy týče, než tomu bylo za fungování TSMK.

Na otázku, zda město uvažuje o prodeji zbývajícího podílu, odpověděl Jiří Buřič záporně. „Tímto směrem se myšlenky současných radních neubírají. Toto zastupitelstvo o prodeji zbývajícího podílu neuvažuje,“ řekl starosta, k čemuž dodal, že však nemůže ovlivnit situaci, která by mohla nastat po dalších volbách při jiném složení zastupitelů.

V loňském roce jsme informovali o stížnostech občanů na různé nedostatky ve službách občanům města. Ti si také často stěžovali na našich webových diskuzích. „ Celkově je úklid Kolína na velmi nízké úrovni. V řadě míst zcela chybí odpadkové koše, všude je nepořádek,“ zazněl například názor k diskuzi o hromadě odpadků v Pražské ulici. Přesto Věra Suchomelová, jednatelka společnosti, hovořila o výrazném posunu v kvalitě. „Rok 2008 byl rokem podstatného zlepšení v poskytování služeb pro kolínské občany,“ poukázala jednatelka především na obměnu technického zázemí a vozového parku. Ne všichni občané však patrně tento názor sdílejí.