Princ navštívil také Kolín, před radnicí stála čestná stráž Pánů z Kolína, jimž princ podepsal šerpu na praporu, na níž je znak Liechtenského knížectví i s rodovým heslem. Starosta Vít Rakušan prince uvítal v obřadní síni, historička Miroslava Jouzová provedla po synagoze, mimořádně se pro prince otevřely i dveře rekonstruovaného chrámu sv. Bartoloměje.

Na Křečhoři, bojišti bitvy u Kolína, zněly čestné salvy z děla, nechybělo vojenské ležení v režii KVH Kolín 1757 baterie kpt. Bärenkofa či dárek od Pánů z Kolína v podobě rytířské medoviny. 

Příjemnou zastávkou, jak se i sám princ vyjádřil, byla návštěva zámku v Radimi, jímž provázel sám majitel Antonín Dotlačil. Mezi spoustou oficialit přišlo vhod téměř neformální posezení na zahradní terase u kávy a alba fotografií z úprav původně zdevastovaného zámku nebo ochutnávka smažené šunky s bylinkovými plackami a švestkovou omáčkou, které coby originál recept 16. století přímo v černé kuchyni zámku připravily šikovné kuchařské ruce Kláry Šedinové.

Včerejší návštěvu Kostelce zahájili princ Constantin spolu s velvyslankyní provázení starostou Janem Svatošem  prohlídkou zámku, kde ocenili péči současného majitele Vysoké školy zemědělské o stav památky. Princ pokřtil pozoruhodnou knihu Dominia Smiřických a Liechtensteinů v Čechách od Pavla Juříka, předsedy Historického spolku Liechtenstein, knihu, která podrobně seznamuje s historií obou rodů a památek s nimi spojených.

V Muzeu hrnčířství princ zahájil výstavu „Vévodkyně Savojská - velká mecenáška Černokostelecka", která byla připravena ve spolupráci s Historickým spolkem Liechtenstein a probíhá pod patronací vládnoucího knížete Hanse-Adama II. z Lichtensteinu .  Zájemcům ukazuje řadu málo známých materiálů o životě Marie Terezie Savojské i její portrét od Martina Van Meytense zapůjčený z Vídně. Jindy zřídka vystavované exponáty neukazují vévodkyni pouze jako člověka, ale hlavně jako významnou mecenášku širokého kraje. Právě ona nechala v Kostelci postavit farní kostel Svatých Andělů strážných, městský špitál, zasloužila se o vybudování i mnoha dalších, dnes obdivovaných památek nejen ve městě.  Výstava neprobíhá právě letos náhodou. Od převzetí panství vévodkyní uplyne v tomto roce 300 let, příští rok si připomeneme stejné výročí jejího sňatku s vévodou Tomášem Savojskýma a zároveň 250 let od propuštění měšťanů z poddanství.

Závěr pobytu hostů z Vaduzu patřil slavnostní mši, celebrované v kostele Svatých Andělů strážných Dominikem, kardinálem Dukou a krátkým setkáním obou významných osobností.

Výstava i návštěva představitele rodu neměla za cíl jen připomenout Marii Terezii Savojskou. Ukazuje také na velice významnou část dějin Kostelce, cílem je zároveň propagace významných památek a podpora turistického ruchu v celém regionu. V návštěvnících by výstava mohla vyvolat i zájem o Liechtensteinské knížectví, které je s městem i okolím velice těsně propojeno a od kterého bychom se v celé zemi mohli ledasčemu přiučit. Že jde o zemi s jednou z nejvyšších životních úrovní je celkem známé. Kdo ale tuší, že v knížectví je více než kde jinde významně podporováno školství nebo věda?  Koho by napadlo, že v jednom z nejmenších států Evropy nemají nejvyšší platy bankéři, ale ti, kteří pracují ve školství?

Jana Martinková, Pavel Pávek