V letošní historicky první výzvě mohli žadatelé usilovat o podporu svých záměrů ve čtyřech oblastech. Nejvíce projektů, celkem dvanáct, je přihlášeno do oblasti nazvané Náš domov – Dobré místo pro současný i budoucí život. Podavatelé projektů měli možnost naklonit si výběrovou komisi právě k tomu svému projektu, a to na veřejné obhajobě.

Dorazil na ni i Jaroslav Prkno z občasného sdružení Čihadlo. „Přijel jsem obhajovat náš projekt modernizace kulturního domu v Doubravčicích, který využíváme pro námi pořádané akce. Je tam potřeba udělat izolace, nová okna a odhlučnit sál,“ popsal. „Žádáme o necelých čtyři sta tisíc,“ dodal.

Místní akční skupina Region Pošembeří může letos rozdělit více než 8,6 milionu korun.

Martin Šnajdr