Ani téměř celodenní déšť mnohé neodradil od procházky pohádkovým lesem po přibližně tři kilometry dlouhé trase. Turistické oddíly mládeže Český Brod a Skautská střediska Český Brod připravily na sobotní odpoledne již 27. ročník POchodu POhádkovým LESem.

Pro děti byla na POPOLESU připravena stanoviště, na kterých plnily nejrůznější úkoly. Samozřejmě vše za asistence pohádkových bytostí. Od nich pak všechny úspěšné děti dostaly sladkou odměnu.

Mezi těmi, kteří se přes nepřízeň počasí vydali na procházku pohádkovým lesem, byla i Helena Takáčová se svými dětmi. „Chodím sem pravidelně už od dětských let, tak jsem nemohla vynechat ani letošní ročník,“ prozradila. Na trasu lesem, kde na děti čekal mimo jiné Ferda mravenec, Manka s Rumcajsem, nebo čarodějnice, se vydala s dcerou Janou a synem Petrem. „Nejvíce se mi líbila lanová lávka, u které byla Anča s Kubou z Krkonošských pohádek,“ prozradila Jana, co jí na PoPoLese nejvíce zaujalo.

I přes vytrvalý déšť se na konci stezky mnozí usadili u ohýnku, na kterém si opekli vuřty, či nějaké to pečivo.

Martin Šnajdr