Její rozhodnutí je podle něj nesprávné, zmatečné a přinejmenším asociální (pokud vzhledem ktomu, že soud vyslovil zákaz poskytovat dary lidem, není přímo protiústavní). Zmatečnost pak Rath spatřuje vtom, že zrozhodnutí, jež kraj obdržel, není prý dostatečně zřejmé, zda se předběžné opatření vtahuje pouze na nemocniční lékárnu vMladé Boleslavi (jíž se týkalo podání poslané ksoudu konkurencí působící vsousedství mladoboleslavské nemocnice), anebo se vztahuje na všechny krajské lékárny. Protože však jde o výrok soudu, kraj ho musí respektovat. A bude tak činit vlékárnách všech svých pěti nemocnic.

Tak bylo rozhodnutí soudu míněno i podle ministerstva zdravotnictví. Stejně jako soudkyně Vacková jsou jeho úředníci toho názoru, že hrazení poplatku krajem je protiprávní jednání vrozporu sdobrými mravy hospodářské soutěže. Ministerstvo očekává, že nyní opětovné zavedení výběru regulačních poplatků vlékárnách napodobí i ostatní kraje.

Sociální demokraté, kteří vládnou na středočeském hejtmanství, se ale nechtějí vzdát. „Opatření se budeme snažit zvrátit standardními právními prostředky,“ říká Rath odhodlaně. Jeho tým současně intenzivně hledá způsob, jak by navzdory rozhodnutí soudu bylo možno nadále pokračovat vdosavadní praxi, kdy se poplatky za recepty vkrajských lékárnách nevybíraly. Zřejmě by nešlo přímo o odpuštění poplatků, ale vydané částky by se občanům, kompenzovaly jiným způsobem. „Nabízejí se například slevové kupony na 30 korun, které by poskytovaly příslušné nemocnice,“ naznačila jedno zuvažovaných řešení Berill Mascheková zkrajského úřadu. Více kchystaným opatřením by měla napovědět úterní porada hejtmana sřediteli nemocnic. „Návrhy vzešlé z této porady projednají ve středu radní, kteří rozhodnou o dalším postupu,“ doplnila Mascheková. Nevyloučila, že ksoudem zakázanému hrazení poplatků pomocí daru najde kraj alternativní způsob úhrady, aby občané tak jako dosud poplatky nemuseli platit.

Předběžné opatření soudu se týká pouze poplatků vybíraných za recepty vlékárnách. Ostatní regulační poplatky může kraj ve svých zařízeních podle dosavadní praxe.


Oznámení, které hejtman David Rath nechá vyvěsit na informačních tabulích vkrajských lékárnách:

Milí spoluobčané,
dne 7. dubna 2009 vydala paní JUDr. Monika Vacková, soudkyně Městského soudu vPraze, předběžné opatření, kterým zakázala Středočeskému kraji poskytovat Vám, pacientům, dar na úhradu regulačních poplatků vtéto lékárně.
Spolitováním musíme rozhodnutí soudkyně respektovat, nicméně je považujeme za asociální a protiústavní a podnikneme proti němu veškeré nutné kroky.
Bohužel, do doby vyřešení za Vás Středočeský kraj nemůže nadále poplatky vlékárně hradit.