„Vloni jsem nahlásil u okénka, že chci zaplatit popelnici, kterou mám před svým obchodem v Kutnohorské ulici, a během pěti minut jsem odcházel se známkou a dokladem o zaplacení. Nechápu, proč je to letos tak složité,” stěžoval si podnikatel Radek.
Právnická osoba obdrží poštou velkou obálku s návrhem smlouvy, kterou následně potvrzenou odešle zpět. V další obálce dostane fakturu, kterou je samozřejmě potřeba zaplatit. Poté přijde další obálka, v níž už bude známka k polepu odpadových nádob.

„Tento postup skutečně čekal na podnikatelské subjekty, které měly s bývalými Technickými službami města Kolína uzavřenou smlouvu na svoz směsného komunálního odpadu a odpadu separovaného. Rozhodli jsme se pro tento postup proto, že původní smlouvy, které byly koncipovány ještě se starými pravidly a s datem uzavření již několik let starým, bylo nutné aktualizovat a dát jim novou podobu,“ uvedl Jaroslav Nálevka, tiskový mluvčí společnosti AVE Kolín s.r.o.

„Je to šílené, samá obálka a na známku čekám už dva měsíce. To zase muselo stát peněz,” nechala se slyšet třiatřicetiletá podnikatelka Veronika. „Částka, která byla vynaložena, nebyla zanedbatelná, ale postup, který jsme zvolili, je správný a musel být takto nastaven. Protože kdyby spolu s fakturou byla zasílána i známka, domníváme se, že by naší společnosti vznikla větší pohledávka, než když by jsme známky zasílali až po zaplacení. Pokud totiž zmíněná osoba neprovede platbu do daného termínu, neobdrží známku a nebude ji proveden svoz,“ vysvětlil mluvčí.

U jiných podnikatelů docházelo k obavám, aby se k nim obálka, která podle zjištění Deníku byla odesílána jako obyčejná zásilka, včas a vůbec dostala.
„Předpokládáme, že služba, kterou realizujeme prostřednictvím České pošty, je prováděna dle platných pravidel. Pokud adresát nebyl zastižen na své adrese – je myšleno, že např. změnil provozovnu, byla nám zásilka vždy doručena zpět na naši adresu. A poté došlo na telefonní kontakt, kdy jsme se s podnikatelským subjektem domluvili a upravili stávající údaje za nové. Podnikající subjekty měly také možnost si vyzvednout známku osobně na našem zákaznickém centru, kde k tomu s velkou hojností docházelo,“ popsal Jaroslav Nálevka.