Děti se učily vázat uzle, poznávat zvířata, ptáky, květiny z obrázku, rozpoznávat dřeviny, stavět různá ohniště, vyzkoušely chůzi na chůdách, řezání pilkou i tvz. kaprovkou,zdolávání přelézačky, střílení ze vzduchovky. Za správné odpovědi nebo splnění úkolu byly odměňovány groši, které vyměňovaly za různé dárky. Na závěr nechybělo opékání vuřtů.

Václav Liška