„Před udělením certifikátu musí výrobek projít schvalovacím procesem certifikační komise, která hodnotí jak příslušnost k regionu Polabí, tak šetrnost k životnímu prostředí a jedinečnost výrobku,“ upřesnila Michaela Roškotová, koordinátor značky Polabí regionální produkt.

Při v pořadí již druhém udělování certifikátů převzali ocenění zástupci biofarmy z Malého Košíku na Nymbursku pro skupinu ovčích sýrů. Certifikát převzala Dagmar Havlová v doprovodu dvou bačů, kteří se starají o romanovské ovce na farmě a zároveň vyrábí oceněné sýry. Matěj Hnátek získal certifikát pro soubor keramických výrobků s názvem Drobná dekorativní keramika a Bronislav Kuba z Lesního ateliéru Kuba pro ručně točenou figuru z keramiky s názvem Kočka z Kerska.

„Značku Polabí – regionální produkt jsme založili v rámci projektu Vandrování Podlipanskem,“ vysvětlila Michaela Roškotová, jež je zároveň koordinátorkou Místní akční skupiny (MAS) Podlipansko, o.p.s. „Prostřednictvím této značky chceme místním obyvatelům, ale i návštěvníkům představit výrobky, které vznikají díky šikovnosti místních výrobců. V dnešní době přesycenosti trhu dovozovým zbožím, cítíme potřebu podpořit úsilí těchto lidí,“ dodala.

Označení regionální produkt není jen místní akcí, jde o celostátní projekt, do kterého se zatím zapojilo deset regionů od Krkonoš po Beskydy. Drobní výrobci seznamují s velice širokou nabídkou od domácí medoviny přes tradiční krkonošské vánoční ozdoby, textilní nebo dřevěné výrobky až po třeba valašské frgály. Značení lze zavádět bez obav v dalších regionech, protože značené výrobky z jednotlivých oblastí si nekonkurují.

Některé z nich mohou mít jistě úspěch i na národní a mezinárodní úrovni, a přispějí tak ke zvýšení prestiže značky a celého regionu.

O značku Polabí – regionální produkt se mohou ucházet výrobci z území od Mělníka po Kolín.

„Chtěli bychom značkou podpořit místní výrobce a řemeslníky a pomoci jim zviditelnit jejich aktivity. Pro některé větší firmy není tato značka prvořadou záležitostí, ale určitě ji mnozí využijí, a zdůrazní tak příslušnost k regionu,“ soudí Michaela Roškotová s tím, že značení je určeno nakupujícím přímo v regionech.

Turistům umožňuje objevovat region a užívat si jeho atmosféru novým netradičním způsobem. Místním obyvatelům přiblíží regionální výrobce, které mohou nákupem podpořit.