Současně s přípravou geometrického plánu, jako podkladu k výkupu pozemků pro obchvat, které nebyly ve vlastnictví městyse Plaňany, probíhalo podepisování smluv o smlouvách budoucích na jejich výkup. V tomto okamžiku jsou podepsané smlouvy se všemi majiteli.
,, Samotný výkup pozemků bychom chtěli dokončit do konce listopadu,“ upřesňuje starosta městyse Martin Charvát s tím, že právní zástupce městyse Plaňany již začal připravovat kupní smlouvy a čeká se na potvrzení geometrických plánů z katastrálního úřadu.

Tříčlenná komise jmenovaná zastupitelstvem městyse Plaňany připravuje výběrové řízení na realizátora poptávky po dodavateli projektové dokumentace. V nejbližších týdnech by měl být realizátor vybrán. Současně se zpracovává studie vlivu stavby na životní prostředí , tak jak stanoví platný zákon.
„Během příštího roku bychom chtěli mít hotovu dokumentaci k územnímu řízení. Ve chvíli, kdy budeme mít tyto materiály a vlastní pozemky, můžeme zažádat o dotace z regionálních operačních programů,“ říká Martin Charvát a pokračuje s vyjmenováváním dlouhodobějších plánů: „Do konce volebního období, které končí za dva roky, bychom chtěli mít stavební povolení, veškerou projektovou dokumentaci a požádat o finanční prostředky. V nejlepším případě, když to dobře dopadne, tak i začít stavět. To je priorita našeho zastupitelstva tohoto volebního období,“ ukončil starosta.
Zatímco dokončení objezdu města je stále vizí budoucnosti, k bezpečnosti nejenom dětí od července přispívají tři informativní radary, od dnešního dne bezpečnostní pás u mateřské školky. Před školou by v blízké době měla stávající dopravní značku „pozor děti“ vystřídat nová se zvýrazněním. Tato dopravní značení bude realizováno po vydání povolení policie ČR a SÚS Kutná Hora – správce komunikace.