Hojně se po Kolíně diskutovalo o ukončení činnosti poměrně známá pizzerie přímo v centru (Kouřimská 9a). „Šlo o dlouhodobější neplacení,“ potvrdil krátce po podání výpovědi vedoucí odboru správy bytových a nebytových prostor Kamil Špinka s tím, že nájemník skutečně dlužnou částku, jež dosahovala zhruba jednoho sta tisíc korun, následně uhradil. Ve vlastní provozovně se k problematice nechtěli příliš vyjadřovat. „Nevím o tom nic,“ pokrčila rameny pohledná servírka.

Dnes se situace zcela otočila. Rada schválila pronájem původním majitelům, kteří se do výběrového řízení znovu přihlásili spolu s dalšími čtyřmi zájemci. „Dali vyšší nabídku, než byl původní nájem s tím, že budou platit rok dopředu,“ uvedl místostarosta Pavel Hoffmann. Starosta Jiří Buřič upřesnil, že platba dopředu nebyl požadavek města, ale součást nabídky. „Využití, nabízená výše ročního nájemného a lhůta placení – tyto tři ukazatele hovoří ve prospěch stávajících nájemníků, kteří nabízejí 600 000 korun na rok a zaplatí rok dopředu,“ dodal. Nabídka, která skončila při rozhodování rady na druhém místě, zněla na 564 tisíc ročně a nenabízela platbu předem. Všichni uchazeči hodlali provozovat hostinskou činnost.

Podobné problémy se táhnou i za další pizzerií známou pod původním názvem Labe (Husova 113). Zde se podle místostarosty Pavla Hoffmanna dluh vyšplhal k 200 tisícům a zároveň se zde přidružily problémy s hlučností, jež vadila zejména obyvatelům těsně sousedícího domu s chráněným bydlením. Zde nový nájemník zatím vybrán není.

Novému zájemci se v téže ulici bude pronajímat maličký prostor (18 čtverečních metrů). Mezi dvěma nabídkami zvítězila skupina, napojená na sledgehokejisty, Sportovní klub Draci Kolín, která zde bude provozovat půjčovnu bývalých potřeb.