Projekt na rekonstrukci ZUŠky vznikal již delší dobu. Nejprve stavební projekt, potom stavební řízení a pak se hledají peníze. „To, že rekonstrukce ZUŠky je nutná, víme už dlouho, ale město zaplatilo zpracování technického projektu a na vlastní stavbu se dlouho hledaly peníze, na to by městský rozpočet nestačil,“ poznamenal starosta Milan Urban s tím, že dva miliony na dofinancování se přece jen hledají snadněji než 25,7 milionu na celou stavbu.

Jana Havelková z MAS Podlipansko, která koordinovala přípravu žádosti o dotaci, už jen vzpomíná: “Žádost o dotaci do operačního programu, to není několikastránkový vyplněný formulář, to je obsáhlá složka, dá se říci i umělecké dílo! Když se žádost připravuje, není to jen o pracovních dnech, sepisuje se i o víkendech a data se do příslušné webové databáze zadávají nejlépe v noci – to je nejrychlejší. A hlavně - jeden člověk to nezvládne, je to týmová práce už od začátku projektu. Zapojili se i zaměstnanci Městského úřadu v Pečkách Věra Růžičková a Petr Dürr, ředitelka ZUŠky Marie Čerychová okořenila projekt svými nápady zaměřenými na zpestření výuky a rozvoj talentu dětí,“ dodala.

Ale to už je minulostí. Na stavbě se v současné době čile pracuje, každý čtvrtek je zde kontrolní den.

Na otázku, jak projekt pokračuje, odpověděla Věra Růžičková, manažerka projektu: „Práce pokračují dle časového harmonogramu bez vážnějších problémů. Ještě budou do konce roku vypsána výběrová řízení na hudební nástroje a nábytek.“ Petr Dürr ještě doplnil: “S firmou, která vyhrála výběrové řízení a stavbu realizuje, jsme zatím spokojeni, kvalita provedených prací odpovídá našim požadavkům.“

V rámci projektu se rozšíří kapacita školy, vzniknou nové učebny (354 m²), důstojný archiv (51 m²) a koncertní sál, budou zrekonstruovány stávající třídy a sociální zařízení, nakoupí se vybavení do školy (keramická pec, hudební nástroje a zvuková aparatura, stojany pro mladé výtvarníky, výpočetní technika apod.), upraví se také prostor kolem školy a v neposlední řadě bude budova bezbariérová.

Jana Havelková