Radnice na revitalizaci parku získala dotaci zhruba 13,8 milionu korun z Regionálního operačního programu. Zatím nese pracovně název park Za Sadem, po úpravách ale dostane své původní jméno – Kremlův sad. Dle dochovaných záznamů byl park založen v roce 1887. Město nyní vyhlásilo výzvu k podání nabídky na dodání uměleckého díla, jež park doplní. Model budoucího díla by radní rádi viděli do poloviny prosince. Umělec by se se svým výtvorem měl vejít do hodnoty 300 tisíc korun bez daně.