V čem vidí Milan Urban, starosta Peček, její hlavní přínos pro tamní obyvatele? „Bude to velká úleva hlavně pro ty, co měli septik a museli řešit jeho vyvážení,“ řekl. „Stavba bude probíhat v několika fázích. Nejprve výstavba sítí a poté kompletní rekonstrukce čistírny odpadních vod,“ odhalil Milan Urban plány stavby.

Největší stavba v dosavadních dějinách Peček ale nemohla začít bez patřičného zahajovacího ceremoniálu. Slavnostního poklepu, který se konal 11. listopadu, se zúčastnili i místní žáci základní umělecké školy. „Poklepu se nezúčastnili jen ředitelé firem, které budou stavbu realizovat. Na místě zazpívali i žáci místní hudební školy,“ řekl starosta Peček Milan Urban. Pokud se obyvatelé Peček budou chtít připojit na kanalizaci, čeká je úhrada takzvaného připojovacího poplatku. Nedá se říci, že by z něj byli všichni nadšení. „Lidé nám to trochu vyčítají. Ale zase jim odpadnou starosti a problémy s fekálními vozy,“ uvedl Milan Urban.