Pečky - Za účasti významných hostů se v pátek v 15 hodin slavnostně otevírá víceúčelový venkovní areál.
Jeho výstavba začala zpracováním projektové dokumentace roku 2005 a podáním žádosti o dotaci. První se postavilo centrální hřiště o rozměrech 42 x 26 m s pomocí dotace ve výši 500 tisíc korun od Středočeského kraje, odbor školství mládeže a sportu. Stavba pokračovala v dalším roce 2006 výstavbou 100 m čtyřdráhové rovinky s doskočištěm bez přispění dotací, jen z financí města. V roce 2007 se podařilo získat dotaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 4 miliony Kč a práce pokračovaly zhotovením 200 m dvoudrátového oválu, skoku vysokého, oplocení, osvětlení a zabezpečení kamerovým bezpečnostním systémem s napojením na centrální městský systém. Areál byl úspěšně dokončen v letošním roce opět s přispěním financí od Středočeského kraje ve výši 300 tisíc korun. Byl položen umělý polyuretanový povrch na oválu a umělá tráva v kruhových výsečích . Dokončeno bylo i tolik žádané oplocení hřišť uvnitř oválu, byly provedeny i terénní úpravy a fasáda kabin. Celkové náklady tohoto areálu dosáhly částku ve výši 10 milionů korun, z čehož dotace jsou celkem 4,8 milonu a 5,2 milionu uhradilo město ze svého rozpočtu. Víceúčelové sportoviště je umístěno vhodně uprostřed městského parku vedle fotbalového hřiště a dalších prostor pro sportování. Areál slouží dětem ze základní školy pro zajištění splnění učebních osnov tělesné výchovy v dopoledních hodinách a v odpoledních hodinách všem sportovním oddílům, hlavně basketbalu, volejbalu, kopané a v neposlední řadě slouží i pro další sportovní vyžití mládeže a dospělých, pro další volnočasové aktivity například pro hraní nohejbalu, florbalu a malé kopané.