Cílem setkání je zejména vzájemná výměna zkušeností a poznatků z rozvíjejícího se turistického ruchu v Polabí a diskuze k možnosti rozšíření nabídky zajímavých produktů pro turistickou sezónu 2009 a v neposlední řadě i otevření širší diskuze o možnosti využití prostředků z ROP a Středočeského kraje k rozvoji turismu podél tak významné řeky, jako je Labe.
„Pro účastníky je připraven prostor pro zviditelnění měst a obcí, turistických zajímavostí. Na druhé straně plavba nabízí možnost poznat sousedy z turistické oblasti Polabí, z MAS Krkonoše a navázat nové kontakty s regionální agenturou cestovního ruchu Beskydy-Valašsko,“ předeslal Pavel Hlaváč z pořádajícího Zlatého pruhu Polabí.