Stalo se tak po slavnostním průvodu obcí a krátkých projevech starosty obce Bohuslava Machůrky a starosty Kolína Jiřího Buřiče. „Ve vašem znaku je ovečka, znak Kolína zdobí drak, ten drak ovečce nijak neublíží,“ pronesl ve své řeči Jiří Buřič, což někteří z přítomných brali jako narážku na možné budoucí připojení Ovčár ke Kolínu. Slavnostní žehnací akt se stal součástí tradiční ovčárecké poutě, tančila se beseda, hrála Kmochova hudba s mažoretkami Srdíčko, večer pak všechny čekala taneční veselice s orchestrem Echo 91.

Autor: Zdeněk Hejduk