Město už zná svou osobnost roku 2007. V druhém kole volby porota zvolila podnikatele Tomáše Vanču, jednatele občanského sdružení, které mezi Kolínem a Ovčáry obnovilo historickou řepařskou drážku. „Pro mě je důležité, že jsem byl navržen a za co, tedy kvůli řepařské drážce, kterou se povedlo obnovit, slouží veřejnosti,“ komentoval krátce po vyhlášení výsledků čerstvý laureát s tím, že cena je pro něj velkým zadostiučiněním za práci, která dá hodně zabrat. „Jsem rád, že to někdo ocenil,“ usmíval se. Obnovou kolínské řepařské drážky, která je nejstarší v Čechách (její historie sahá až do roku 1894) ale sdružení svou činnost nekončí. Chtějí pokračovat vybudováním muzea, jehož součástí bude i souhrnný přehled všech polabských řepařských drážek. Celý projekt je zaměřen na rozšíření možností kvalitního využití volného času a odpočinku uprostřed pěkné přírody. Sdružení postupně renovuje sbírkové předměty a snaží se je uvést do provozuschopného stavu.
Letošní, v pořadí druhá sezóna, se bude na řepařské drážce slavnostně zahajovat 1. května v 10 hodin. Od té chvíle až do září jsou rozplánované pravidelné víkendové jízdy – na střídačku s parní a dieselovou lokomotivou. Mimo to se na drážce chystají i další akce typu Dětský den, Rozloučení se školou, posvícenské jízdy, čertovské jízdy a další.
Za zmínku možná stojí, že sdružení je jedním v mála subjektů na Kolínsku, kterému se díky nemalému úsilí podařilo získat dotaci z Evropské unie. Při nedávném otevírání centra euromanažerů bylo dáváno za vzor toho, že když se chce a je i notná dávka snahy…
Kdy se bude konat slavnostní předání ceny, zatím není přesně stanoveno, téměř jisté však je, že se tak uskuteční na drážce.
Prestižní výroční cena byla letos udělena po patnácté. Porotu tvořili laureáti předchozích ročníků (Petr Adámek, Ludmila Bílá, Josef Bourek, Jan Hora, Ludmila Chwistková, Ivan Ivančo, Bohuslav Kolář, Luděk Kostka, Jaroslav Kronus, Petr Král, Jan Novák, Jan Rakušan, Vladimír Rišlink, Naďa Vítková), členové městské rady a spolkového předsednictva. Nominovanými byli kromě Tomáše Vanči také Hana Zrůstová za organizaci Hudebního podletí a aktivní činnost v komisi rady města, Pavel Horák za odklonění bioodpadů ze skládkování komunálního odpadu, Miroslav Kaisler za prosazování zájmů spolků u představitelů města a schválení nového spolkového statutu a Jan Urbanec za vedení prodejen v konkurenci supermarketů.