Kolín – V sociálních službách se pohybuje devět let. Začínala v Kutné Hoře, po pěti letech činnosti odešla a založila v Kolíně občanské sdružení Spirála pomoci.

„Z hlediska profesního zaměření se naše organizace soustředí od roku 2008 na služby v oblasti sociální péče o seniory a zdravotně postižené občany, kteří potřebují pomoc druhé osoby a přesto chtějí zůstat v domácím prostředí co nejdéle a žít důstojným a plnohodnotným životem,“ vysvětluje ředitelka sdružení Jana Kuncířová.
Služby jsou podle jejích slov nastaveny tak, aby co nejvíce vyhovovaly a uspokojovaly potřeby klientů -– 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce – a jsou poskytovány v Kolíně, v Českém Brodě, ale současně i v celém regionu bývalého okresu Kolín.

„Moje zaměstnání je zároveň i mým koníčkem, který není jediným, ale lépe řečeno, už jich moc nestíhám, neboť v rámci úsporných programů zastávám v organizaci tři pozice,“ vysvětluje Jana Kuncířová, která moc ráda jezdí na kole, cestuje a poznává nová místa a v zimě, když je čas, jede si zalyžovat.

„Když jsem se dozvěděla o nominaci, první, co mě proběhlo hlavou, bylo, že ocenění je pro celou organizaci a mé jméno je tam na základě toho, že organizaci zastupuji. Je to vlastně velké poděkování za práci, kterou vykonáváme,“ dodala.

„Zrovna dneska jsem byla sepisovat smlouvu o pomoci v péči pánovi, který je po několika operacích, špatně pohyblivý a potřebuje pomoc druhé osoby. Objednala si nás jeho paní, která sama je po operaci a nemůže se o manžela starat. Pán byl odměřený a trochu naštvaný, že mu někdo bude narušovat jeho soukromí,“ popisuje Jana Kuncířová první kontakty s klienty, které nemusí být vždy úplně jednoduché.

Ženy ze Spirály pomoci si ale s pánem povídaly, vysvětlily, jak bude služba probíhat, a pak asistentka poskytla žádanou péči. Na mužově tváři se objevil úsměv, spokojenost. „A pro nás je to známka, že jsme přijati, služba je zahájena a příště můžeme zase přijít. A to jsou ty momenty, kdy vás práce nejvíc těší a uspokojuje,“ usmívá se ředitelka Spirály.

Od jejího založení v roce 2007 se snažím organizaci stále rozšiřovat o nové služby. Začínali jsme s osobní asistencí a odlehčovací službou. Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a HandiTaxi začalo fungovat po roce činnosti. Od roku 2011 poskytujeme Domácí zdravotní péči v Českém Brodě a okolí,“ dodává.

Co pracovníci Spirály pomoci nejvíce trápí, jsou finance, kterých se v sociálních službách nedostává. „Proto je mi líto, že za odvedenou práci, kterou děláme s láskou a nadšením, nedostáváme takové finanční ohodnocení, které bychom si zasloužili. Přesto radost z pokroků našich klientů a jejich spokojenost považujeme za kompenzaci finančního nedocenění naší nelehké práce. A já jako ředitelka si za tento postoj svých asistentek nesmírně cením a vážím, stejně tak jako naši klienti,“ vysvětluje Jana Kuncířová, jejímž mottem je Musíš myslet pozitivně. A tak se tím řídí…