Poprvé se Česká inspekce životního prostředí začala o velkooseckou provozovnu akciové společnosti České dřevařské závody Praha zajímat v roce 2006. „Tehdy jsme při kontrole zjistili, že provozovatel spaluje v kotelně (střední zdroj) mimo předepsaného paliva i dřevní odpad s příměsí lepidel a materiálů z povrchových úprav z výroby. Na základě toho zahájila inspekce správní řízení, uložila pokutu 20 tisíc korun,“ nastínil ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Praha Jan Svoboda s tím, že při kontrole předloženého protokolu z autorizovaného měření emisí v roce 2007 bylo zjištěno, že stále nebyly splněny emisní limity pro tuhé znečišťující látky, oxid uhelnatý, oxid siřičitý. Provozovatel dostal pokutu 200 tisíc korun a uloženo další nápravné opatření s termíny. Inspekce se do Velkého Oseku vypravila znovu v polovině letošního září a zjistila, že termín splněn není. Zahájila tedy opět řízení o uložení pokuty.

Přesně před týdnem se ve Velkém Oseku měřilo opět. „Splnili jsme všechny limity,“ uvedl současný ředitel závoduJosef Vaňásek s tím, že jakmile firma obdrží oficiální protokol, ihned jej odešle inspekci. „Ke spalování dřevního odpadu už nedochází, jeden kotel je odstavený, za mého ředitelování nakupujeme už jen uhlí,“ dodal a vysvětlil, že celý proces se zdržel stavebními a technologickými úpravami. Byla provedena nová vyzdívka kotle a oprava roštu. Zařízení má odtahy vedené pod povrchem, kde se zbortila jedna z cihlových příček, takže docházelo k přisávání kyslíku a výsledky měření pak nesplňovaly normy.