Pracovníci Divadelních služeb z Plzně také nainstalovali pojezdovou dráhu pod balón. „Zde bude jezdit další látkový předěl, který budeme používat při komornějších koncertech, na které nedorazí příliš diváků. Někteří vystupující pak měli oprávněný strach z toho, že si diváci zalezou ke stolům a oni budou hrát pro prázdný sál. Takhle vytvoříme komornější prostředí, což budeme využívat i při různých školeních či seminářích,“ shrnul Zdeněk Hejduk, ředitel společenského domu. Prvními, kdo novou výzdobu viděli, byli návštěvníci tanečních kurzů, které odstartovaly v pátek.