Tento projekt byl uskutečněn v rámci grantového programu Partnerství pro Kolínsko, který finančně podporuje automobilka TPCA. V celkové částce 78675 Kč byla herna dětí vybavena moderním počítačem s příslušenstvím a interaktivní tabulí. Veřejnou prezentaci zhlédl i Bernard Million-Rosseau, viceprezident TPCA, Radek Kňava z tiskového oddělení TPCA, Zuzana Kyjovská, grantová manažerka Nadace Partnerství a také starostové obcí, jejichž děti MŠ Ohaře navštěvují.

Projekt přispěl k modernizaci předškolního zařízení. Obec Němčice v čele s Milanem Vackem, který podal letos v dubnu žádost o udělení grantu, pomohla zkvalitnit vybavenost MŠ Ohaře. Svým vstřícným gestem potvrdila spolupráci v regionu a svůj zájem o školku, kterou navštěvují i děti z Němčic.

„Spolu se žáčky jsem veřejnosti předvedla, jak dokážu ICT využívat při výchovně vzdělávacích činnostech, ve kterých se plynule prolíná výuka angličtiny.

Předškolní děti využily interaktivní tabuli ke kreslení, k opakování slovíček a k řešení rébusů. Prostřednictvím Skype a videotelefonu jsme se pozdravili s naší partnerskou školkou ve skotském Grangemouth,“ popsala ředitelka školky Iveta Dudková. Mladší děti zpestřily slavnostní akci tanečkem a písničkami.

Dopoledne v MŠ Ohaře bylo vyplněno ukázkou zábavné a moderní výuky dětí ve věku 3 - 6 let, kde se propojují tradiční činnosti s interaktivní výukou a hrou.