„Legislativně se z hlediska vraků nezměnilo nic. Stále platí paragraf 19 o pozemních komunikacích. Co se týká vlastního odtahu po praktické stránce, tak zatím nemáme sjednanou smlouvu o odtahu. Trvá to od doby, kdy se v minulém roce ukončila spolupráce s TSMK,“ popsal zástupce ředitele Městské policie v Kolíně Zbyněk Verfel.

„Vraky průběžně evidujeme přibližně ve dvouměsíčním cyklu. Momentálně jich po Kolíně neregistrujeme větší množství,“ uvedl Zbyněk Verfel a upozornil, že městská policie provádí činnost pouze zjišťovací. Poté se vše oznamuje správnímu orgánu, což je kolínský odbor dopravy. Ten v dané věci rozhoduje. Když se zjistí majitel, ukládá se mu povinnost vozidlo odklidit. Pokud se majitele nepodaří zjistit (což je častější případ), likviduje vrak město na své náklady. Pokud se majitel poté dohledá, náklady se mu dají k úhradě. Likvidace provádí předem určené firmy.

Odtahy vozidel, které překážejí v provozu, stále nefungují. Město stále nedokázalo smluvně zajistit firmu, která by odtahy prováděla. Situace trvá už bezmála rok.

Radnice: Nebude to už trvat dlouho

Podle slov Vojtěcha Kloučka z odboru správy majetku je zajištění odtahové služby už otázkou dnů, maximálně týdnů. „Vyzvali jsme společnost AVE, aby nám předložila kalkulaci nákladů na jedno odtažené vozidlo za loňský rok. Podle této kalkulace oslovíme firmy, které by tuto službu prováděly buď za úplatu, anebo další možností jsou společnosti, které to provádí zdarma,“ uvedl s tím, že město žádalo o kalkulaci 17. června s očekávanou odpovědí do 10 dnů, zatím však žádná nedorazila.

AVE: Jednání ještě nejsou u konce

Mediální konzultant společnosti AVE Boris Kudláček vyvrátil informace o tom, že by AVE nechtěla odtahovou službu v Kolíně provozovat. „Jednání s městem ale ještě nejsou u konce, nejsou dořešeny některé záležitosti z minulosti, jako například plné odtahové parkoviště či způsob likvidace odtažených vozidel. Z tohoto důvodu také dosud nebylo možné přesně sestavit kalkulaci. Věříme ale, že se to podaří vyřešit. Rozhodně tomu není tak, že bychom odtahovou službu provozovat nechtěli, je ale třeba se dohodnout na podmínkách,“ uvedl.

Na odtahovém parkovišti ve Třídvorské ulici dosud čekají vozidla na svůj další osud. „Prvních šest aut předám na nejbližší jednání městské rady, která rozhodne o způsobu likvidace,“ předeslal Vojtěch Klouček.

Kdo z občanů se chce zbavit vraku, nemusí jej pod rouškou tmy tajně odvážet do více i méně odlehlých částí města. Stačí kontaktovat kolínské hasiče a někdejší plechový miláček poslouží dobré věci. Hasiči totiž vraky mohou využít při výcviku. „Nyní tuto nabídku obnovujeme. Při minulé akci se nám sešlo 15 vraků,“ řekl Vladimír Dynybyl.

Jana Martinková

Zdeněk Holeček