Odpadová olympiáda Duhové rekordy je součástí informační kampaně ktřídění odpadů inicializované Středočeským krajem, pořádané za podpory společností Asekol s.r.o. a obalové společnosti Eko-kom. Kampaň je realizovaná agenturou FI Konsult. Cílem kampaně je vyšší zapojení obyvatel kraje do třídění odpadů.

Odpadová olympiáda škol Duhové rekordy se uskuteční vúterý 9. října na Karlově náměstí vKolíně, kde mezi od 10. až 12.30 hodinou proběhnou soutěže družstev zjednotlivých základních škol, a to ve 3 odpadových disciplínách. Zakaždou školu bude soutěžit vkaždé disciplíně více družstev podle následujících propozic:

I. znalostní soutěž o třídění odpadů a odpadovém hospodářství – pro žáky 6. nebo 7. tříd

II. soutěž vsešlapávání PET lahví – pro žáky 8. nebo 9. tříd. Úkolem bude během 5 minut sešlápnout ado kontejneru vložit co nejvíce PET lahví. Cílem této disciplíny je pokus o překonání českého rekordu.

III. člunkový běh se tříděním odpadů – pro žáky 3. nebo 4. tříd.


Odměněna budou nejlepší družstva i jednotlivci i školy. Škola může vyhrát sady košů na třídění odpadů, zahradní kompostér pro školní pozemek či malou meteostanici.

Na závěr soutěže budou všichni žáci společně sestavovat obří barevnou duhu zvíček od PET lahví a pokud vše dobře dopadne, bude duha zaznamenána do České knihy rekordů. Celá olympiáda je totiž pořádána pod patronací pelhřimovské agentury Dobrý den, která databázi rekordů spravuje. Olympiáda je spojena svýstavou na téma třídění odpadů.