Rušno bylo ve čtvrtek večer v zasedací místnosti v Kostelci nad Černými lesy. Hlavním bodem zastupitelstva bylo projednání personálních záležitostí ve vedení města. Ve vzduchu visel zásadní problém: odvolat, či neodvolat starostku Olgu Dekojovou. Zaplněná zasedací místnost svědčila o zájmu i z řad občanů.

Názory jednotlivých zastupitelů se vyostřily již po předložení návrhu členem Rady města Františkem Halamkou. Domluvit se na formě hlasování se jevilo jako nadlidský úkol – hlasovat tajně, nebo veřejně? V tomto okamžiku v řadách přihlížejících zesílil šum. Jednání bylo několikrát přerušeno. Mnozí z příchozích v mezičasech předčasně odcházeli, aniž by znali konečný výsledek. „Když to poslouchá člověk zvenčí, je to divadlo,“ slyšíme za sebou hodnocení jedné z příchozích.

Je rozhodnuto. Volba proběhne tajně. V plénu to opět zašumělo. Slyšeli jsme pohoršený ženský hlas: „Schovávají své názory do anonymity. Stydí se svůj názor říct veřejně.“

Pět členů zastupitelstva se volby nezúčastnilo. Tři z nich, příslušníci OS Asanace, nám později své stanovisko odůvodnili tím, že tajnou volbu nechtěli. Navíc jejich postoj shrnula Lenka Tučková: „Odvolávat starostu z obavy, že Zeleným není jasné, jaká strana za starostkou stojí, je pro nás naprosto nedostačující důvod,“ a dodala: „Nikdo z navrhovatelů se nesnažil projednat řešení s námi, a proto jsme předpokládali, že s našimi hlasy ani nepočítají.“
Do diskuze se zapojila Ivana Kašparová. Žádala od Zelených vysvětlení: „Proč nám nebyli k tomuto bodu předloženy vypracované podklady? Chybí nám konkrétní přesvědčivé zdůvodnění tohoto programu.“

Ve výsledku hlasování nepomohlo vysvětlení Jiřího Kamínka: „Odůvodnění již proběhlo v okruhu lidí, kteří jsou stejného názoru jako já, navíc jsem paní starostce výhrady k její práci sdělil osobně.“ S předložením zásadního problému, na kterém se shodli Zelení přišel František Halamka: „V Kostelci se střídají volební období, kdy volby nějak dopadly, někoho jsme si zvolili, ale nefunguje to. Chceme změnu.“


Starostka Olga Dekojová se veřejně obhajovala slovy: „Práce, kterou jsme vykonali, byla dobrá. Činnost úřadu nejenom funguje, ale jeho fungování se za našeho působení zlepšilo.“


Jedni problém zastupitelstva viděli v mezilidských vztazích, další jako problém u jednotlivých členů, jiní v ekonomice města. Střety názorů sice nikdo nerozsoudil. Zásadní však tentokrát bylo hlasování, které dopadlo ve prospěch starostky. Olga Dekojová zůstává v Radě města Kostelce nad Č.l.