Změny na radnici vyvolal personální audit, který navrhl jednak snížení počtu zaměstnanců, jednak zrušení některých odborů a vytvoření nových, v některých případech slučujících agendy dosavadních.

Nové vedoucí vybírá komise, jež je pro každé z pěti výběrových řízení v jiném složení. Zasedá v ní (ve čtyřech případech) starosta, místostarostové každý v jedné, týkající se odboru, který spadá do jejich gesce, dále radní a úředníci radnice.

V těchto dnech pokračují v rámci výběrových řízení pohovory na místa vedoucích tří odborů (odbor správy bytových a nebytových prostor, odbor správních činností a přestupků, odbor hospodářské správy) a dvou oddělení (oddělení správy městského majetku, oddělení správní). V případě výběru nových vedoucích odborů možná nebude složitý výběr.

Na post vedoucího odboru hospodářské správy dorazila přihláška jen od jednoho uchazeče, co se týče odboru správy bytových a nebytových prostor, přišly sice dvě, ovšem druhý kandidát, v tomto případě žena, se z pohovoru na poslední chvíli omluvila z důvodu dovolené.

Nové výběrové řízení se podle tajemníka Jiřího Krumicha ani v jednom případě vypisovat nebude. „U odboru správy bytových a nebytových prostor se i přes omluvu z ústního pohovoru jednalo o dva uchazeče, posuzovaly se písemné nabídky,“ uvedl. K ústnímu pohovoru se tedy dostavil pouze jeden kandidát, tedy dosavadní vedoucí odboru správy majetku Kamil Špinka.